Skip links

Dinara back to life

Projekt zaštite prirode i bioraznolikosti dinarskih pašnjaka

Financiran sredstvima

LIFE

Ukupna vrijednost projekta

1.296.509 €

Vrijednost projekta za Hrvatske šume

108.281 €

Trajanje projekta

15.01.2020. – 15. 7. 2023.

Nositelj projekta
Partneri
  • Hrvatske šume d.o.o.
  • Lokalna akcijska grupa “Cetinska krajina”
  • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Područje provedbe projekta
  • Šibensko – kninska županija
  • Splitsko – dalmatinska županija
DINARA back to LIFE
Cilj projekta

Cilj projekta je kroz akcije restauracije zaraslih travnjaka, edukacije lokalnog stanovništva te poticanja održivog gospodarstva pozitivno utjecati na biološku raznolikost područja Dinare i rijeke Cetine u NATURA 2000 područjima.

Projektom se dugoročno planira stvoriti pozitivno ozračje za održivo korištenje prirodnog resursa te profitabilno bavljenje stočarstvom i pčelarstvom.

Stranice projekta
Očekivani rezultati projekta

Hrvatske šume s partnerima kroz aktivnosti u projektu planiraju, rekonstrukciju bunara i lokvi u svrhu protupožarne zaštite, nabavu protupožarne opreme i izrada smjernica za restauraciju i restauraciju travnjaka u NATURA 2000 područjima.