Skip links

Savjetovanje s javnošću

— Tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.
— Savjetovanje s javnošću mora trajati u pravilu 30 dana, a provodi se objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Obrazac za izradu Plana savjetovanja s javnošću

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Veljača, 2023.

Na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja, otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata HŠ d.o.o.

Obvezno trajanje savjetovanja je 30 dana, odnosno zaključno do 6. veljače 2023.

Rok za odgovore na pitanja javnosti i sastavljanje izvješća o savjetovanju je dva tjedna, odnosno do 20. veljače 2023.

Obavještavamo vas da je dana 20. veljače 2023. godine objavljeno Izvješće o provedenom savjetovanju na središnjem državnom portalu e-Savjetovanje, a u vezi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata HŠ d.o.o.

Poveznica: https://nadmetanja.hrsume.hr/