Skip links

Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Financiran sredstvima

 Program ruralnog razvoja RH
za razdoblje 2014.-2020.

Broj projekata

165

Vrijednost projekta

15.209.605 €
Provedba projekata počela

I. natječaj: u kolovozu 2016. (provedeni)

II.natječaj: u lipnju 2019. (u provedbi)

III. natječaj: u travnju 2020. (u provedbi)

Korisnik projekta

Hrvatske šume d.o.o.

Područje provedbe projekta

Hrvatska

O projektu

Hrvatske šume d.o.o., koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, redovito prijavljuju projekte na natječajima za tip operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ koje objavljuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Od I. natječaja do danas prijavljeno je i ugovoreno ukupno 165 projekata čija je ukupna vrijednost oko  15 milijuna eura. Konverzije se provode na ukupnoj površini od 2.511 ha. Razdoblje provedbe projekata je najviše 36 mjeseci od datuma sklapanja Ugovora.

Cilj projekta

Cilj natječaja je dodjela bespovratnih sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Šumski ekosustavi, posebno zbog klimatskih promjena, postaju sve osjetljiviji na biotičke i abiotičke čimbenike. Stoga se posebna pozornost posvećuje njihovu očuvanju, povećanju njihove otpornosti, njihovoj okolišnoj vrijednosti i uslugama šumskih ekosustava koji imaju veću vrijednost od vrijednosti drva.

Konverzije se provode na površinama na kojima je zbog lošeg gospodarenja u prošlosti narušena struktura vrsta dovodeći do gubitka glavnih vrsta drveća, te je na njima nastao degradirani uzgojni oblik. Radovima konverzije nastoji se osigurati rast mješovite šumske sastojine visokog uzgojnog oblika autohtonih vrsta drveća. Konverzije su usmjerene na postizanje poboljšanja usluga ekosustava degradiranih šuma s naglaskom na očuvanje i poboljšanje biološke raznolikosti, poboljšanje vezivanja ugljika i otpuštanje kisika.

Ovi očekivani rezultati projekta su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Mjera 08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, Podmjera 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“, te Osnovom/Programom gospodarenja za gospodarsku jedinicu na području na kojem se provode.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.