Skip links

Zaštita osobnih podataka

Europski parlament i Vijeće Europe usvojili su UREDBU (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine.

Zaštita pojedinca s obzirom na obradu osobnih podataka temeljno je pravo. Člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te člankom 16. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) utvrđuje se da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka

Hrvatske šume d.o.o.
OIB: 69693144506
Ulica Kneza Branimira 1
10 000 Zagreb

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Irena Devčić
Ulica Kneza Branimira 1,
n.p. Službenika za zaštitu osobnih podataka

U skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka poduzeće Hrvatske šume d.o.o. osobne podatke smatra povjerljivom informacijskom imovinom te s njima postupa s posebnom pažnjom i obrađuje ih isključivo u svrhe za koje su prikupljeni.

Prilikom obrade osobnih podataka Hrvatske šume d.o.o. postupaju po načelima zakonitosti, transparentnosti i poštenosti. Ograničavamo svrhu i pohranu podataka te smanjujemo količinu podataka koje prikupljamo poštujući načelo cjelovitosti i povjerljivosti te načelo pouzdanosti osobnih podataka.

Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. Imate pravo znati koje vaše osobne podatke prikupljajmo, u koju svrhu te po kojoj pravnoj osnovi.

Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika na pristup
Zaštita osobnih podataka Opća uredba
Politika zaštite osobnih podataka
Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)

Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u Hrvatskim šumama d.o.o., molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke. U tom slučaju nećemo više obrađivati vaše osobne podatke niti ćemo vam moći pružati svoje usluge i biti s vama u poslovnom odnosu. Svaka promjena u politici privatnosti Hrvatskih šuma d.o.o. bit će objavljena na ovoj web stranici.

Komunikacija ili materijali koje korisnici dostavljaju Hrvatskim šumama d.o.o. na vlastitu inicijativu neće se smatrati povjerljivima.

Ako želite ostvariti svoje pravo propisano Uredbom o zaštiti osobnih podataka ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Ako smatrate da Hrvatske šume d.o.o. nemaju zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke ili smatrate da krše vaša prava vezano uz zaštitu osobnih podataka, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).