Skip links

EU propisi

Uredbe za ekološku proizvodnju

Pročišćeni tekstovi Uredbi

Uredbe i izmjene Uredbi

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2119 od 1. prosinca 2021. o utvrđivanju detaljnih pravila o određenim evidencijama i izjavama koje se zahtijevaju od subjekata i skupina subjekata te o tehničkim sredstvima za izdavanje certifikata u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 u pogledu izdavanja certifikata subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2306 od 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama pošiljaka ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja namijenjenog uvozu u Uniju te o potvrdi o inspekciji

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2307 оd 21. listopada 2021. o utvrđivanju pravila o dokumentima i obavijestima obaveznima za ekološke proizvode i proizvode iz prijelaznog razdoblja namijenjene uvozu u Uniju

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/474 оd 17. siječnja 2022. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za proizvodnju i upotrebu neekoloških sadnica, sadnica iz prijelaznog razdoblja i ekoloških sadnica te drugog biljnog reprodukcijskog materijala

PROVEDNA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1165 od 15. srpnja 2021. godine odobravanje određenih proizvoda i tvari za uporabu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanje njihovih popisa

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/181 od 15. veljače 2021. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/977 оd 7. srpnja 2020. o odstupanju od uredaba (EZ) br. 889/2008 i (EZ) br. 1235/2008 u pogledu kontrola proizvodnje ekoloških proizvoda zbog pandemije COVID-19

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2164 od 17. prosinca 2019. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1584 od 22.10.2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2273 od 8. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/838 od 17. svibnja 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu hrane za određene životinje iz ekološke akvakulture

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1842 od 14. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu elektroničkog certifikata o uvoznim ekološkim proizvodima i nekim drugim elementima i Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu zahtjeva za konzerviranim ili prerađenim ekološkim proizvodima i prijenosu informacija

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/673 od 29. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1358/2014 od 18. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu podrijetla ekoloških životinja iz akvakulture, praksi stočarstva u akvakulturi, hrane za ekološke životinje iz akvakulture i proizvoda i tvari dozvoljenih za upotreba u ekološkoj akvakulturi

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 836/2014 od 31. srpnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 354/2014 od 8. travnja 2014. o izmjeni i ispravci Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1364/2013 od 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u vezi s korištenjem maloljetnih organizama iz neekološke akvakulture i neekološkog sjemena školjkaša u ekološkoj akvakulturi

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1030/2013 od 24. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 517/2013 od 13. svibnja 2013. prilagođavanje određenih propisa i odluka u područjima slobodnog kretanja robe, slobode kretanja osoba, prava trgovačkih društava, politike tržišnog natjecanja, poljoprivrede, sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, oporezivanja, statistike, transeuropskih mreža, pravosuđe i temeljna prava, pravda, sloboda i sigurnost, okoliš, carinska unija, vanjski odnosi, vanjska, sigurnosna i obrambena politika i institucije, pristupanjem Republike Hrvatske

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 392/2013 od 29. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 u vezi s sustavom kontrole za ekološku proizvodnju

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 519/2013 od 21. veljače 2013. prilagođavanje određenih propisa i odluka u području slobodnog kretanja robe, slobode kretanja osoba, prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, prava trgovačkih društava, politike tržišnog natjecanja, poljoprivrede, sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, ribarstva, prometne politike, energetika, oporezivanje, statistika, socijalna politika i zapošljavanje, okoliš, carinska unija, vanjski odnosi i vanjska, sigurnosna i obrambena politika, zbog pristupanja Hrvatske

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 505/2012 od 14. lipnja 2012. godine o izmjeni i ispravci Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 203/2012 od 8. ožujka 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu detaljnih pravila o ekološkom vinu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 126/2012 od 14. veljače 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 u odnosu na dokumentarne dokaze i izmjenu Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu režima za uvoz ekoloških proizvoda iz Sjedinjenih Država

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 426/2011 od 2. svibnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o organskoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda s obzirom na organsku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 344/2011 od 8. travnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 271/2010 od 24. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, u pogledu logotipa ekološke proizvodnje Europske unije

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 710/2009 od 5. kolovoza 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u vezi s utvrđivanjem detaljnih pravila o ekološkoj akvakulturi životinja i morskih algi

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1254/2008 od 15. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na organsku proizvodnju, označavanje i kontrolu

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu režima za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

UREDBA (EU) 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

UREDBA (EU) 2020/1693 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. studenog 2020. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na datum njezine primjene i neke druge datume navedene u toj Uredbi

Ispravka Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

Ispravka Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

Ispravka Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

Ispravka Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

Ispravak Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/269 оd 4. prosinca 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/427 u pogledu datuma primjene izmjena određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode u Prilogu II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća

UREDBA (EU) 2020/1693 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. studenoga 2020. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda u pogledu datuma početka njezine primjene i određenih drugih datuma iz te uredbe

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1794 оd 16. rujna 2020. o izmjeni dijela I. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upotrebe biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja i neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/642 оd 30. listopada 2020.
o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih informacija koje je potrebno navesti pri označivanju ekoloških proizvoda

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/715 оd 20. siječnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za skupine subjekata

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/716 оd 9. veljače 2021. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila ekološke proizvodnje za klice i glavice cikorije, za hranu za određene životinje iz akvakulture i za liječenje protiv nametnika u akvakulturi

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1006 оd 12. travnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela certifikata kojim se potvrđuje sukladnost s pravilima o ekološkoj proizvodnji

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1691 оd 12. srpnja 2021. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za vođenje evidencije koji se odnose na subjekte u ekološkoj proizvodnji

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1697 оd 13. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kriterija za priznavanje i povlačenje priznavanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za obavljanje kontrola ekoloških proizvoda u trećim zemljama

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/464 оd 26. ožujka 2020. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznog razdobljâ u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1189 оd 7. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu proizvodnje i stavljanja na tržište biljnog reprodukcijskog materijala iz ekološkog heterogenog materijala određenih rodova ili vrsta

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/642 оd 30. listopada 2020.
o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih informacija koje je potrebno navesti pri označivanju ekoloških proizvoda

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/771 оd 21. siječnja 2021.
o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem posebnih kriterija i uvjeta za provjere evidencije u službenim dokumentima u okviru službenih kontrola u ekološkoj proizvodnji i službenih kontrola skupina subjekata

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/279 оd 22. veljače 2021.
kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama i drugim mjerama kojima se osiguravaju sljedivost i sukladnost u ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1935 оd 8. studenoga 2021.
o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/723 u pogledu informacija i podataka o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda koje treba dostaviti putem standardnog predloška obrasca

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1342 оd 27. svibnja 2021.
o dopuni* Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o informacijama koje treće zemlje te kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebaju slati u svrhu nadzora njihova priznavanja na temelju članka 33. stavaka 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 za uvezene ekološke proizvode te mjerama koje treba poduzeti u provedbi tog nadzora