Skip links

Rasadnici Zalužje

UŠP Vinkovci

Rasadnik Zalužje je radna jedinica koja posluje u sklopu Hrvatskih šuma d.o.o.  Zagreb, UŠP Vinkovci, smješten uz rijeku Bosut, na petom kilometru magistralne ceste Vinkovci – Županja, u GJ Kunjevci.

Osnovan je 1978. godine za proizvodnju šumskih sadnica hrasta lužnjaka i poljskog jasena za potrebe tadašnjeg ŠG „Hrast“, s ciljem da bude najveći proizvođač sadnica listača za nizinski prostor tadašnje države.

Ukupna površina rasadnika je 22,21 ha, od čega je 18 ha proizvodne površine podijeljene na sedam polja, koja se smjenjuju u proizvodnji sadnica, a ostatak površine su ceste, gospodarske zgrade i uredi.

Danas se u rasadniku primarno proizvode sadnice hrasta lužnjaka i poljskog jasena golog korjena za potrebe Hrvatskih šuma d.o.o.

Sadnice proizvode iz sjemena iz KSP Petkovac, priznatih sjemenskih sastojina i sjemenskih izvora s područja UŠP Vinkovci. No, u godinama bez uroda žira, koristi se sjeme prikupljeno na drugim UŠP. Sjeme se dorađuje u rasadniku.

Kontakt podaci

Kontakt:
mobitel: 098/455-019
email: rasadnik-zaluzje@hrsume.hr

Radno vrijeme:
7:00-15:00 h

Rasadnik Zaluzje
Rasadnik Zaluzje
Rasadnik Zaluzje
Rasadnik Zaluzje
Rasadnik Zaluzje

Za proizvodnju sadnica koristi se Egedalova petoredna linija, a navodnjavanje se obavlja prskalicama i rolomatima, zahvatom vode iz Bosuta, za što postoji koncesija kod Hrvatskih voda.

S obzirom na pojavu gljive Hymenoscyphus fraxineus, privremeno se napušta proizvodnja poljskog jasena.

Unazad tri godine, urod hrasta lužnjaka je vrlo slab ili je potpuno izostao, tako da i za proizvodnju sadnica hrasta lužnjaka nema dovoljno kvalitetnog sjemena, pa se proizvodnja bitno smanjuje.

Prosječna proizvodnja u rasadniku 2012-2021. iznosi 1 800 000 kom šumskih sadnica.

Osim toga, u proizvodnji se nalaze božićna drvca srebrne smreke i turske jele, za potrebe lokalne zajednice.

U  rasadniku Zalužje  su stalno zaposleni jedan inženjer šumarstva, dva šumarska tehničara, jedan materijalni knjigovođa – blagajnik, jedan radnik i jedan rukovatelj radnim strojevima i mehanizacijom. Ostala radna snaga se upošljava po potrebi – iz šumarija UŠP Vinkovci ili sezonska radna snaga izvan sustava HŠ.

Rasadnik Zaluzje
Rasadnik Zaluzje
Rasadnik Zaluzje