Skip links

URBforDAN

Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodne baštine u gradovima dunavskog sliva

Financiran sredstvima

Program transnacionalne suradnje INTERREG DUNAV 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta

3.105.666,61 €

Vrijednost projekta za Hrvatske šume

191.843,39 €
Proveden!

Trajanje projekta

Provedba projekta počela:
01.06.2018.

Trajanje projekta:
produžen do 30.09.2021.

Korisnik projekta

Grad Ljubljana (Slovenija)

Partneri
 • Slovenske šume (Slovenija),
 • Grad Budimpešta i Mađarske šume (Mađarska),
 • Grad Cluj-Napoca i Udruženje Grada Cluja (Rumunjska),
 • Grad Zagreb i Hrvatske šume (Hrvatska),
 • Grad Beograd i Srbija šume (Srbija),
 • Grad Ivano Frankivsk (Ukrajina);
Pridruženi partneri
 • FAO – Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a (Italija)
 • Grad Podgorica (Crna Gora)
 • Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštita okoliša Kantona Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
 • Grad Prag (Češka)
Područje provedbe projekta

Hrvatska
Grad Zagreb (Park šuma Grmoščica);

urbfordan
Cilj projekta

Unaprijediti stanje ekoloških i društvenih funkcija područja prirodne i kulturne baštine, s fokusom na urbane šume.

Ovim projektom se planira:

 • osigurati visoku kvalitetu zaštite i održivog upravljanja područjima prirodne i kulturne baštine
 • pružiti visokokvalitetnu interpretaciju prirodne i kulturne baštine za građane (edukacije) i posjetitelje uključenih gradova (turizam)
 • unaprijediti potencijal ovih područja u segmentima rekreacije i zdravih načina života
 •  unaprijediti komunikaciju i suradnju između upravitelja urbanih šuma, njihovih korisnika i vlasnika.
Stranice projekta