Skip links

UŠP Požega

Uprava šuma Podružnica Požega sastoji se od 6 šumarija i jedne radne jedinice

Milke Trnine 2
34000 Požega

tel: 034/ 312 380
fax: 034/ 281 747

Radno vrijeme: od 7 do 15 h
Voditelj uprave: Milan Jurković

email lokacija

Šumarije

Šumarija Čaglin

Čaglin, Kralja Tomislava 93
tel: 034/ 221 121
fax: 034/ 221 024

email lokacija

Šumarija Kamenska

Požega, Milke Trnine 5
tel: 034/ 312 386
fax: 034/ 281 000

email lokacija

Šumarija Kutjevo

Kutjevo, Republike Hrvatske 75
tel: 034/ 315 150
fax: 034/ 315 157

email lokacija

Šumarija Pleternica

Pleternica, Vinogradska 1
tel: 034/ 311 130
fax: 034/ 311 138

email lokacija

Šumarija Požega

Požega, Milke Trnine 6
tel: 034/ 312 388
fax: 034/ 312 131

email lokacija

Šumarija Velika

Velika, Trg Sv. Augustina 16
tel: 034/ 233 727
fax: 034/ 313 036

email lokacija

Radna jednica

RJ Transport,
mehanizacija i graditeljstvo Požega

Požega, Industrijska 21
tel: 034/ 312 507, 034/ 272 844
fax: 034/ 312 511

email lokacija

Vinkomir 67, 34340 Kutjevo
tel: 034/255-064

email

Karta