Skip links

UŠP Buzet

Uprava šuma Podružnica Buzet sastoji se od 9 šumarija i 2 radne jedinice

Naselje Goričica 2
52420 Buzet

tel: 052/ 695 150
fax: 052/ 662 973

Radno vrijeme: od 7 do 15 h
Voditelj uprave: Predrag Trope

email lokacija

Šumarije

Šumarija Buje

Buje, Istarska 20
tel: 052/ 772 047
fax: 052/ 772 335

email lokacija

Šumarija Buzet

Buzet, Naselje Goričica 6
tel: 052/ 694 041
fax: 052/ 694 048

email lokacija

Šumarija Cres – Lošinj

Mali Lošinj, Čikat 15
tel: 051/ 232 430
fax: 051/ 238 577

email lokacija

Šumarija Labin

Labin, Zelenice 40
tel: 052/ 853 003
fax: 052/ 855 513

email lokacija

Šumarija Opatija – Matulji

Matulji, Kružni put 3
tel: 051/ 274 254
fax: 051/ 275 768

email lokacija

Šumarija Pazin

Pazin, Jurja Dobrile 2
tel: 052/ 624 303
fax: 052/ 622 200

email lokacija

Šumarija Poreč

Poreč, Tina Ujevića 6a
tel: 052/ 431 954
fax: 052/ 451 591

email lokacija

Šumarija Pula

Pula, Šijanska cesta 12
tel: 052/ 535 178
fax: 052/ 535 179

email lokacija

Šumarija Rovinj

Rovinj, Stjepana Radića 26
tel: 052/ 813 535
fax: 052/ 842 180

email lokacija

Radne jedinice

Rasadnik Frančeskija

Savudrija, Frančeskija 50
tel: 052/737 015

email posjeti

RJ Prerada drveta Lanišće

Lanišće, Lanišće 127
tel: 052/661 061

email posjeti

Karta