Skip links

Lovstvo

Lovišta, karte i katalozi

Hrvatske šume d.o.o. kao najveći ovlaštenik u Republici Hrvatskoj svakodnevno promoviraju princip potrajnosti, te integralno gospodarenje šumama i lovištima. Takav način temeljni je faktor očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti, a gospodarenje sa 27 državnih otvorenih lovišta, te uzgajališta divljači ukupne površine od 311 808 ha najbolji su pokazatelj stručnog pristupa upravljanja ovim prirodnim resursom.

Hrvatske šume d.o.o. gospodare s 27 otvorenih i ograđenih lovišta, te uzgajališta divljači ukupne površine od 312.000 hektara.

Karta lovišta

  • Zeleno – otvoreno lovište
  • Crveno – ograđeno lovište
  • Žuto – uzgajalište