Skip links

Hidden landscapes

Skriveni krajolici - nove destinacije divljine i kulture u mađarsko - hrvatskom prekograničnom području

Financiran sredstvima

Interreg V-A
Programa suradnje Mađarska – Hrvatska
2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta

1.699.946,78 €

Iznos koji sufinancira EU

1.444.954,74 €

Vrijednost projekta za Hrvatske šume

540.169,40 €

Trajanje projekta

01.01.2021. – 31.12.2022.

Nositelj projekta
Partner
  • Hrvatske šume d.o.o.
  • Općina Bilje
  • Nacionalni park Dunav Drava, Mađarska
Područje provedbe projekta

Hrvatska
Osječko-baranjska županija

Mađarska
Županija Baranya

Stranice projekta
Cilj projekta

Cilj projekta je poboljšati i diverzificirati prekograničnu turističku ponudu Mađarske i Hrvatske razvojem novih zajedničkih ekoturističkih programa u netaknutoj, zaštićenoj prirodnoj i kulturnoj baštini.

U projekt su uključena 4 zaštićena područja: Park prirode Kopački rit, Biljska stepa, spomenik prirode i naselje Zlatna greda u Hrvatskoj i zaštićeni krajolik planina Zapadni Mecsek u Mađarskoj.

Planirane aktivnosti:

  • Rekonstrukcija i opremanje 3 centara za posjetitelje (2 u Hrvatskoj i 1 u Mađarskoj)
  • Uspostava turističke zelene infrastrukture u naselju Zlatna Greda i Stepi Bilje – šetnice, odmarališta, info paneli, herbarij na otvorenom, prezentacija kulturne i prirodne baštine, plovni put s postavom umjetničkih skulptura uz obalu
  • Pješačka poučna staza u Parku prirode Kopački rit uz osmatranje divljači
  • Festivali, promocije i studijska putovanja
  • Izrada plana upravljanja posjetiteljima
Očekivani rezultati projekta

Na projektnom području evidentan je nedostatak atraktivnih sadržaja jedinstvenih izvan naše prekogranične regije.

Hrvatske šume kroz aktivnosti u projektu planiraju skrivena blaga Baranje i baranjskih šuma prilagoditi za posjetitelje i turiste kroz niz akcija od građevinskih radova restauracije objekata u naselju Zlatna Greda, koja je zaštićeno kulturno dobro, do hortikulturnog uređenja okoliša sadnjom autohtonog bilja. Kroz ovaj projekt financirat će se nova postava edukacijskog centra lovačke kuće Zlatna Greda s 83 m nove pristupne staze, te sjenica površine 37,50 m² s dječjim igralištem i 2 informativne ploče. Nedaleko od lovačke kuće planirana je izgradnja poučne staze Guščara (wilderness route) duljine 2400 m, gdje će se posjetitelji upoznati s vrstama autohtone divljači koja obitava u baranjskim šumama. Dalje nas put vodi do jedinstvene lokacije, zaštićenog kulturnog dobra, naselja Zlatna Greda. Ona će biti opremljena s 3356 m šetnica, 9 informativnih ploča, 20 solarnih svjetiljki.

Kroz projekt će se izgraditi 110,10 m² osmatračnica, postaviti 10 info tabli i 6 kompleta stolova s klupama, te se dugoročno planira stvoriti pozitivno ozračje za održivo korištenje lokalnih prirodnih resursa, te promovirati kulturnu baštinu. Novi inovativni sadržaji će povećati vrijednost šireg područja, a u Hrvatsku privlači brojne inozemne turiste.

Turizam je tradicionalna i važna sastavnica gospodarenja baranjskim šumama. Isto tako, to je vrlo dinamična djelatnost, koja zahtijeva stalno poboljšanje ponude i praćenje svjetskih trendova.

Očekivano 8800 turista će posjetiti destinacije i programe koji će se razvijati kroz ovaj projekt, dva lokaliteta će biti opremljena obnovljivim izvorima energije, a ukupno će biti uspostavljeno 7 novih inovativnih sadržaja i atrakcija: Landart plovni put, plutajući centar za posjetitelje, staklenik, osvjetljenje šume i skulptura s obje strane granice, šetnice kroz divljinu uz promatranje divljači, herbarij na otvorenom, te sveukupno 31,12 ha restauriranog područja.

Kontakt osoba za dodatne informacije o projektu je voditelj projekta mr.sc. Mirjana Polimac.