Skip links

Završna konferencija projekta Hidden landscapes – Skriveni krajolici

Završna konferencija projekta Hidden landscapes održana je u Pečuhu. U ime Hrvatskih šuma pozdravni govor je održao dr.sc. Vlado Jumić, voditelj UŠP Osijek.  Predstavnici Mađarske bili su Péter Kiss-Parciu, zamjenik državnog tajnika, Ministarstvo gospodarstva i vanjske politike i dr. László Őri, predsjednik Panonske europske grupacije za teritorijalnu suradnju i Baranjske županije. Prezentaciju o provedenim projektnim aktivnostima održala je mr.sc. Mirjana Polimac, koordinatorica za EU projekte UŠP Osijek.

U projekt su uključena 4 zaštićena područja: Park prirode Kopački rit, Biljska stepa, spomenik prirode i naselje Zlatna greda u Hrvatskoj i zaštićeni krajolik planina Zapadni Mecsek u Mađarskoj. Cilj projekta je poboljšati i diversificirati prekograničnu turističku ponudu Mađarske i Hrvatske razvojem novih zajedničkih ekoturističkih programa u netaknutoj, zaštićenoj prirodnoj i kulturnoj baštini.

Hrvatske šume kroz aktivnosti su ulaganja usmjerili na otkrivanje skrivenih blaga Baranje i baranjskih šuma kroz prilagodbu prostora za posjetitelje. Aktivnosti su bile vrlo obimne i raznolike: građevinski radovi restauracije objekata u naselju Zlatna Greda, koja je zaštićeno kulturno dobro, hortikulturno uređenje okoliša, izrada edukativnih materijala, prezentacija kulturne i prirodne baštine, uređenje nove postave edukacijskog centra lovačke kuće Zlatna Greda, uređenje prostora za posjetitelje Kopačkog rita, uspostava eksterne infrastrukture sa šetnicama, poučnim stazama i pratećim objektima za prihvat posjetitelja, te mnoge druge.

Turizam je tradicionalna i važna sastavnica gospodarenja baranjskim šumama. Isto tako, to je vrlo dinamična djelatnost, koja zahtijeva stalno poboljšanje ponude i praćenje svjetskih trendova, a ovim će se ulaganjem znatno povećati broj posjetitelja i podizanje razine ponude, prvenstveno s ciljem edukacije. Da se zadani ciljevi ostvaruju pokazali su već i prva održana događanja, poput festivala Čudesna šuma.

Na događaju su također predstavljene aktivnosti i izrađen program suradnje u sklopu Interreg HU-HR CBC programa, kao i očekivana dinamika objave prekograničnih mađarsko-hrvatskih projekata.

Veliki projekt Panonskog EGTS-a ”CB JointStrategy – Supporting the development of the HU-HR border region by a common strategy jointly formulated by the various actors of the cross-border area” koji traje 3,5 godine bliži se kraju. Cilj projekta je određivanje najvažnijih prioriteta mađarsko-hrvatskog razvojnog programa EU za razdoblje 2021-2027 godine. U tom procesu sudjelovala su državna tijela, lokalne samouprave i stručnjaci za prostorni razvoj i unapređenje poduzetništva iz obje zemlje. Realizirane aktivnosti u sklopu projekta CB Joint Strategy izložio je dr. Péter Merza, direktor, Europska teritorijalna suradnja Pannon. Rezultate Interreg V–A prekograničnog programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014-2020 iznio  je dr. Márton Szűcs, voditelj Zajedničkog tajništva te Nikoletta Horváth, pročelnica Ministarstva gospodarstva i vanjske politike, glavnog odjela za prekogranične Interreg programe.