Skip links

UŠP Sisak

Uprava šuma Podružnica Sisak sastoji se od 10 šumarija

Ulica Josipa Runjanina 12
44000 Sisak

tel: 044/ 559 111
fax: 044/ 559 115

Radno vrijeme: od 7 do 15 h
Voditelj uprave: Vlatko Petrović

email lokacija

Aktualno

Šumarije

Šumarija Dvor

A. Starčevića 12, Dvor
tel: 044/ 525 591

email lokacija

Šumarija Hrvatska Dubica

Cerovljani bb, Hrvatska Dubica
tel: 044/ 525 455

email lokacija

Šumarija Glina

Dvorska 96, Glina
tel: 044/ 525 671

email lokacija

Šumarija Kostajnica

Gordana Lederera 60, Hrv. Kostajnica
tel: 044/ 851 401

email lokacija

Šumarija Lekenik

Zagrebačka 87, Lekenik
tel: 044/ 772 225

email lokacija

Šumarija Pokupsko

Ulica Franje Tuđmana 82, 10414 Pokupsko
tel: 01/ 6370 143

email lokacija

Šumarija Petrinja

Ul. Artura Turkulina 32, Petrinja
tel: 044/ 527 111

email lokacija

Šumarija Rujevac

Rujevac 15, Dvor
tel: 044/ 525 630

email lokacija

Šumarija Sisak

Ulica J. Runjanina 12, Sisak
tel: 044/ 559 111

email lokacija

Šumarija Sunja

Matije Gupca 36, Sunja
tel: 044/ 525 661

email lokacija

Karta