Skip links

Rasadnik Oštarije

UŠP Ogulin

Rasadnik je 1948 g. osnovala šumarija Modruš na površini od 3,6 ha u kojem su se uzgajale smrekove, jelove i borove sadnice. Godišnje se proizvodilo oko 300.000 sadnica 2+2 za potrebe šumskog gospodarstva „Javornica“ Ogulin. Ta količina, kao niti proizvodnja priručnog rasadnika „Gorica“ u Ogulinu od 0,4 ha osnovanog 1953. godine, nisu bile dovoljne da podmire potrebe za sadnicama. Godine 1956. osnovan je rasadnik „Veljun“ u Oštarijama površine 2,6 ha. Rasadnik je ograđen žičanom ogradom, a izgrađena je vodovodna mreža i bazeni. Godišnja proizvodnja kretala se od 200-250.000 školovanih sadnica četinjača.

Nakon što je ukinuto Planinsko dobro Oštarije 1963. godine, površine su dodijeljene Šumskom gospodarstvu Ogulin u svrhu osnivanja plantaža četinjača, proširena je površina rasadnika Oštarije na 20 ha ukupne površine, a ostali rasadnici su ukinuti.

Povećanjem površine rasadnika Oštarije mogla je biti organizirana intenzivna mehanizirana proizvodnja dovoljnih količina kvalitetnih sadnica uz mogućnost držanja dijela površina na ugaru. Izvršena je unutarnja podjela novih površina, trasirani su i izrađeni putovi i staze, zasađeni vjetrobrani pojasevi i izrađeni bazeni za vodu.

U rasadniku su se proizvodile četinjače (smreka, obični bor, borovac, duglazija, ariš) oko 500.000 sadnica godišnje. Potražnja za sadnicama ovog rasadnika znatno je porasla 1984. godine kada je isporučena rekordna količina sadnica od 1.465.000 kom, od čega smreke 70 %.

Kontakt podaci

Upravitelj:
Marinko Blašković, dipl.ing.šum.

Kontakt:
mobitel: +385992271229
telefon:  +38547584016
email: marinko.blaskovic@hrsume.hr

Radno vrijeme:
7:00-15:00 h

Pozicija i površina rasadnika

Rasadnik Oštarije udaljen je 1,5 km od mjesta Oštarije, leži sa obje strane ceste Oštarije – Jezero Sabljaci – Ogulin na n/v od 365 m. Nalazi se odmah do autoceste Zagreb- Split, a od priključka za autoput udaljen je 3 km. Ukupna površina rasadnika iznosi 22,56 ha, koja je podijeljena na 11 proizvodnih ploha omeđenih zaštitnim smrekovim pojasevima.

Ponuda i proizvodnja

Današnja glavna proizvodnja rasadnika Oštarije je školovanje sadnica četinjača za pošumljavanje površina kojima gospodare Hrvatske šume, kao i površina u privatnom vlasništvu. Proizvodnja sadnica se odvija na površini od 7 ha, te na zalihi imamo oko 1.200.000 kom sadnica:

  • obične smreke ( 2+1, 2+2,2+3 ),
  • obične jele ( 2+1, 2+2 ),
  • crnog bora ( 2+1,2+2 ),
  • duglazije (2+1 ).

Sva proizvodnja u rasadniku nalazi se pod stručnim i zdravstvenim nadzorom djelatnika rasadnika Oštarije.

Uz dugogodišnje iskustvo u proizvodnji šumskih sadnica stekli smo i prepoznatljivu kvalitetu u proizvodnji sadnica za božićna drvca. U ponudi uz Picea abies imamo i Abies nordmanniana, Picea pungens, Picea omorica, itd. Uz kvalitetne sadnice dobivate i stručnu podršku prilikom podizanja, zaštite i održavanja nasada božićnih drvaca. Pored proizvodnje repromaterijala za božićna drvca u ponudi imamo i odrasla drvca visine preko 7 metara koja izvozimo u Italiju za kićenje gradskih trgova.

Pored gore navedenih sadnica u ponudi imamo i razno hortikulturno bilje, listopadno i zimzeleno drveće i grmlje proizvedeno u vlastitoj proizvodnji.