Skip links

UŠP Karlovac

Uprava šuma Podružnica Karlovac sastoji se od sastoji se od 14 šumarija i 2 radne jedinice

Put Davorina Trstenjaka 1
47000 Karlovac

tel: 047/ 843 200
fax: 047/ 613 438

radno vrijeme: 7 – 15 h
voditelj uprave: Marin Svetić

email lokacija

Šumarije

Šumarija Cetingrad

Karlovac, Ivana Frankopana Cetinskog 6
tel: 047/ 811 406
fax: 047/ 781 015

email lokacija

Šumarija Draganić

Draganići, Mrzljaki 98
tel: 047/ 715 948
fax: 047/ 715 257

email lokacija

Šumarija Duga Resa

Duga Resa, Jozefinska
cesta 64
tel: 047/ 844 033
fax: 047/ 844 033

email lokacija

Šumarija Jastrebarsko

Jastrebarsko, I. B. Mažuranić 2
tel: 01/ 628 46 90
fax: 01/ 628 46 90

email lokacija

Šumarija Karlovac

Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1
tel: 047/ 843 258
fax: 047/ 613 436

email lokacija

Šumarija Krašić

Krašić, Krašić 136c
tel: 01/ 627 00 30
fax: 01/ 627 00 30

email lokacija

Šumarija Krnjak

Krnjak, Krnjak 6
tel: 047/ 811 420
fax: 047/ 811 419

email lokacija

Šumarija Ozalj

Ozalj, Zrinskih i Frankopana 20
tel: 047/ 731 151
fax: 047/ 612 712

email lokacija

Šumarija Pisarovina

Pisarovina, Trg Stjepana Radića 1
tel: 01/ 629 18 15
fax: 01/ 629 18 15

email lokacija

Šumarija Rakovica

Rakovica, Rakovica 32a
tel: 047/ 784 009
fax: 047/ 784 009

email lokacija

Šumarija Slunj

Slunj, Stara cesta 4
tel:  047/777-134

email lokacija

Šumarija Topusko

44415 Topusko, Nova cesta 25
tel: 044/ 881 526
fax: 044/ 881 300

email lokacija

Šumarija Vojnić

Vojnić, Karlovačka 6
tel: 047/ 883 115
fax: 047/ 883 115

email lokacija

Šumarija Gvozd

Vrginmost, Kralja Petra Svačića 5
tel: 044/ 881 014
fax: 044/ 881 014

email lokacija

Radne jedinice

RJ Transport i mehanizacija

Karlovac, Banija 127/a
tel: 047/ 645 191
fax: 047/ 612 720

email lokacija

RJ Ugostiteljstvo Muljava

Vojnić, Radonja 45
tel: 098/ 240 409
fax: 047/ 613 438

email lokacija

Karta