Skip links

Rasadnici Višnjevac

UŠP Osijek

RJ Rasadnici Višnjevac osnovana je 01.04.2019. spajanjem četiri rasadnika, koji su do tada poslovali u sklopu četiri šumarije.

Osnovana je radi boljeg i funkcionalnijeg obavljanja poslova iz djelatnosti rasadničarstva. U sklopu RJ su četiri rasadnika ukupne površine 58,98 ha (proizvodna površina 49,49 ha) i dva sjemenska objekta kategorije testiran ŠSO TOPOLE I ŠSO VRBE (2,40 ha).

U rasadnicima se proizvode  isključivo šumske sadnice i to sadnice topola, vrba, hrasta lužnjaka, poljskog  jasena, graba, bagrema, uglavnom za potrebe Hrvatskih šuma ali i za potrebe privatnih šumoposjednika.

U sjemenskim objektima proizvodi se šumski reprodukcijski materijal klonova topola i vrba u kategoriji „testiran“ (10 priznatih klonova topole i 15 priznatih klonova vrbe).

Godišnja proizvodnja sadnica u RJ u zadnje tri godine kretala se od 1 milijun do 1.700.000 sadnica. Prošle godine smo proizveli oko 1.100.000 sadnica, što jednogodišnjih što dvogodišnjih sadnica.

Godišnje isporučimo oko 800.000 sadnica.

U RJ uz upraviteljicu rasadnika zaposleni su jedan tehnolog rasadničarske proizvodnje, dvojica poslovođa, tri rukovatelja radnim strojem i administrativno knjigovodstveni radnik.

Kontakt podaci

Sjedište:
Rasadnik Višnjevac,
Lugarski put I,
31220 Višnjevac

Prije osnivanja RJ Rasadnici Višnjevac, rasadnik Višnjevac bio je u sklopu Šumarije Osijek. Dana 01.04.2019. prelazi u sustav novoformirane RJ.

Ukupna površina rasadnika 26,16 ha, proizvodna površina 21,60 ha.

Rasadnik Višnjevac smješten je u naselju Višnjevac, prigradskom naselju grada Osijeka, na desnoj obali rijeke Drave. Okružen je gospodarskom šumom.

Organiziran je kao centralni rasadnik RJ Rasadnici Višnjevac. Posjeduje svu potrebnu infrastrukturu – upravna zgrada s objektima za smještaj strojeva i opreme skladište za zaštitna sredstva i hladnjača sa dvije komore.

Kvalitetna rasadnička proizvodnja nije moguća bez vode pa rasadnik posjeduje bazen zapremine 3.680 m3 – dužina 148 m, širina 12m.

Rasadnik je specijaliziran za proizvodnju sadnica topole (Populus sp.) i vrbe (Salix sp.), ali u njemu se također proizvode i sadnice hrasta lužnjaka, poljskog jasena, bagrema. Sadnice se proizvode za potrebe Hrvatskih šuma i za privatne šumoposjednike.

Proizvodnja sadnica topole i vrbe zasniva se na vegetativnom razmnožavanju reznicama i korijenom. Na prethodno pripremljenom tlu ručno se pikira klon po klon, red po red (Slika 5) i uz primjenu raznih mjera njege (obrada tla, redukcija izbojaka, zaštita, zalijevanje, prihranjivanje) do kraja rujna iste godine sadnice narastu do 300-350 cm.

U proizvodnji sadnica euroameričke topole prednost se daje dvogodišnjim sadnicama starosti 2/2 i 2/3 koje su prilagođene potrebama duboke sadnje (na 2,5-2,8 m). Za duboku sadnju potrebne su sadnice što viših visina (ne niže od 6,0 m) i većih prsnih promjera.

Posljednjih godina raste potražnja za sadnicama vrbe pa značajan dio proizvodnje u rasadniku otpada na proizvodnju sadnica vrbe, uglavnom se proizvode kao  jednogodišnje sadnice. Prošle godine u rasadniku je proizvedeno oko 100.000 sadnica vrbe.

Hrast lužnjak proizvodi se kao dvogodišnja sadnica a u iznimnim situacijama kao jednogodišnja sadnica. Tehnologija proizvodnje sadnica hrasta lužnjaka – nakon strojne pripreme tla žir se ručno sije u redove.

Unutar rasadnika Višnjevac nalaze se i šumski sjemenski objekt topole (Populus sp.) površine 2,00 ha i šumski sjemenski objekt vrbe (Salix sp.) površine 0,40 ha.

U sjemenskim objektima proizvodi se šumski reprodukcijski materijal klonova topola i vrba u kategoriji „testiran“ tipa klon (10 priznatih klonova topole i 15 priznatih klonova vrbe).

Proizvodnja u ŠSO odvija se tijekom jednog vegetacijskog razdoblja, gdje se uz primjenu raznih mjera njege  proizvodi jednogodišnja sadnica ožiljenica iz koje se dobiva materijal za osnivanje proizvodnje u rasadnicima (reznice i korijen – Slika 13) kao i za novo postavljanje šumskog sjemenskog objekta.

Prije osnivanja RJ Rasadnici Višnjevac, rasadnik Topolje nalazio se u sklopu Šumarije Valpovo, dana 01.04.2019. prelazi u sustav novoformirane RJ Rasadnici Višnjevac.

Ukupna površina rasadnika 15,61 ha, proizvodna površina 13,22 ha.

Rasadnik Topolje nalazi se u blizini grada Valpova, okružen je gospodarskom šumom. Rasadnik je ograđen. Ima akumulacijski bazen (bara – stari tok rijeke Drave).

U rasadniku se proizvode šumske sadnice topole (Populus sp.), vrbe (Salix sp.), hrasta lužnjaka (Quercus robur), poljskog jasena (Fraxinus angustifolia) te sadnice graba (Carpinus betulus) – školuju se sadnice iz prirodnog pomladka.

Poljski jasen proizvodi se uglavnom kao jednogodišnja sadnica a u iznimnim situacijama kao dvogodišnja.

Rasadnik Biljski Rit nalazi se u blizini grada Osijeka u prigradskom naselju Tvrđavica, na lijevoj obali rijeke Drave. Okružen je gospodarskom šumom. Prije osnivanja radne jedinice nalazio se u sklopu Šumarije Darda. Rasadnik je ograđen.

U rasadniku se proizvode samo šumske sadnice topole. Ukupna površina rasadnika je 11,19 ha, dok je pod proizvodnjom 9,67 ha.

Rasadnik Repnjak nalazi se u blizini grada Belišće, smješten je uz županijsku cestu Belišće – Beli Manastir. Prije osnivanja RJ Rasadnici Višnjevac bio je u sklopu šumarije Baranjsko Petrovo Selo.

Okružen je gospodarskom šumom. Ograđen je. Ima navodnjavanje. U rasadniku Repnjak proizvode šumske sadnice topole. Ukupna površina rasadnika je 6,02 ha, a proizvodna 5,00 ha.

Rasadnik Repenjak topola
Rasadnik Repenjak