Skip links

Popis katastarskih čestica u šumskogospodarskom području RH

Neslužben popis katastarskih čestica po katastarskim općinama i UŠP Hrvatskih šuma d.o.o. koje se nalaze u šumskogospodarskom području Republike Hrvatske, a kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o.

Službena potvrda se izdaje na pisani zahtjev pravnih i fizičkih osoba.

UŠP Bjelovar

Popis čestica

UŠP Buzet

Popis čestica

UŠP Delnice

Popis čestica

UŠP Gospić

Popis čestica

UŠP Karlovac

Popis čestica

UŠP Koprivnica

Popis čestica

UŠP Našice

Popis čestica

UŠP Nova Gradiška

Popis čestica

UŠP Ogulin

Popis čestica

UŠP Osijek

Popis čestica

UŠP Požega

Popis čestica

UŠP Sisak

Popis čestica

UŠP Slatina

Popis čestica

UŠP Split

Popis čestica

UŠP Vinkovci

Popis čestica

UŠP Zagreb

Popis čestica