Skip links

Dozvola za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda

Samostalna izrada dozvole

— Dozvola za sakupljanje nedrvih šumskih proizvoda

Svim sakupljačima nedrvnih šumskih proizvoda za osobne potrebe omogućena je samostalna izrada Dozvole putem web-aplikacije koja je objavljena na portalu HŠ. Web-adresa za pristup web-aplikaciji glasi: https://nsp-dozvola.hrsume.hr/

Posjedovanje Dozvole preduvjet je ulaska na područje kojim gospodare Hrvatske šume u svrhu sakupljanja nedrvnih šumskih proizvoda za osobne potrebe.

Online zaprimanje zahtjeva za izdavanje dozvola za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda

Prijava

U skladu s Pravilnikom na kojeg je dobivena suglasnost Ministarstva poljoprivrede, sve fizičke osobe i udruge koji za osobne potrebe sakupljaju nedrvne šumske proizvode moraju uza se imati dozvolu izdanu od Hrvatskih šuma. Do sad, izrada Dozvola odvijala se isključivo putem predaje zamolbi Odjelima za ekologiju na Podružnicama.

Novim izmjenama Pravilnika predviđeno je pojednostavljivanje ovog postupka što je stvorilo preduvjet za izradu web-aplikacije koja svim zainteresiranim osobama i udrugama omogućuje brzu i jednostavnu samostalnu izradu dozvole.

Web-aplikacija sastoji se od dva koraka:
• Prijava (odnosno registracija novog korisnika)
• Izrada Dozvole s vrstama koje se namjeravaju sakupljati

Preduvjet za rad u web-aplikaciji je prijava registriranog korisnika u sustav. To se ostvaruje upisom korisničkog imena i lozinke naznačenih prilikom registracije.

Ukoliko korisnik web-aplikaciji pristupa prvi put, tad se prije toga mora registrirati. Kod registracije svi obvezni podaci su posebno naznačeni.

Lozinku i korisničko ime je prilikom registracije potrebno zapamtiti. Lozinka se prilikom pohrane kriptira čime je osigurana potrebna zaštita.

Ukoliko korisnik izgubi lozinku, sustav će mu na zahtjev isporučiti izgeneriranu lozinku koju korisnik može nastaviti koristiti ili je može zamijeniti novom lozinkom koju sam unese. Isključivo registrirani korisnik može pristupiti podacima sa svog računa.

Korisnik se u sustav može registrirati samo jedanput. U slučaju ponovne registracije s istim OIB-om, sustav će zaustaviti upis korisnika. Svi upisani podaci u kućicama bit će obrisani i korisnik će biti vraćen na početnu stranicu.

Podaci o korisniku čuvaju se u skladu s Uredbom o zaštiti podataka izdanom od EU.

Dozvola se izrađuje za tekuću godinu i važi do 31.12. iste godine.

Dozvola se izrađuje tako da se odaberu Uprava šuma Podružnica na čijem se području sakupljaju biljke, a zatim se iz padajućeg izbornika odaberu zakonom dostupne biljke za sakupljanje.

Hrvatske šume sastoje se od 17 Uprava šuma Podružnica i za svaku Podružnicu potrebno je napraviti novu dozvolu.

Lista proizvoda na dozvoli može se dopunjavati. Isto tako, određeni se proizvodi mogu ukloniti.

Web-aplikacija radi tako da dopušta izradu samo jedne dozvole godišnje za pojedinu Podružnicu. U slučaju promjene, postojeća dozvola se ažurira u skladu s izvršenim izmjenama.

Dopušteni proizvodi za sakupljanje su oni koji se nalaze trenutno izlistani na dozvolu za pojedinu Podružnicu.

Po završetku izrade, sustav generira dozvolu u obliku PDF-a koju automatski isporučuje korisniku na registrirani mail. Dozvolu je u svakom trenutku moguće preuzeti s liste dozvola nakon prijave u web-aplikaciju.

Tijekom kretanja na području kojim gospodare Hrvatske šuma, a na zahtjev službene osobe, potrebno je pokazati dozvolu.

Dozvola može biti isprintana na papir ili u elektronskom obliku preuzeta na mobilni uređajoba su oblika jednako valjana.

Podrška vezano uz rad u web-aplikaciji dostupna je svim korisnicima putem emaila: nsp-dozvola-help@hrsume.hr

Ponovo zatražite lozinku u slučaju da ste zaboravili lozinku.