Skip links

Potvrde za postupke osnivanja prava služnosti, prava građenja, koncesija

Za potrebe postupaka osnivanja prava služnosti, osnivanja prava građenja, ishodovanja koncesija i dozvola za korištenje šuma i/ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatske šume d.o.o. izdaju potvrde propisane Uredbom o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 87/2019), Zakonom o rudarstvu (NN 56/2013, 14/2014, 98/2019) i Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21) i dr.:

  • Potvrde da se nekretnina nalazi u obuhvatu šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske
  • Potvrde da na nekretnini nije bilo protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji
  • Potvrde da su za nekretninu podmirene dospjele obveze s osnove korištenja, prijašnjega protupravnog prisvajanja, i drugih protupravnih radnji
  • Potvrde da gospodarski subjekt nema nepodmirena dugovanja s osnova korištenja šume i/ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Za izdavanje potvrda u postupcima osnivanja prava služnosti, prava građenja i ishodovanja koncesija, nije potrebno slati pristojbe (državne biljege).
Izrada potvrda naplaćuje se po Pravilniku o ustroju Kataloga podataka o šumama i šumskom zemljištu kojim gospodari trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o., a podatke za uplatu dostavit ćemo Vam temeljem ispunjenog zahtjeva.

    1. Za izdavanje ovih potvrda potrebno je podnijeti zahtjev.
    2. Ispravno popunjene i potpisane zahtjeve pošaljite e-mailom ili redovitom poštom na adresu nadležne Uprave šuma Podružnice, ili u Službu za ekologiju i zaštitu šuma, pri Direkciji Hrvatskih šuma d.o.o.

Zahtjev za izdavanje potvrda (word)
Zahtjev za izdavanje potvrda (pdf)

Adrese podružnica Hrvatskih šuma d.o.o. nadležnih za Vaše područje.