Skip links

UŠP Gospić

Uprava šuma Podružnica Gospić sastoji se od 12 šumarija

Budačka 23
53000 Gospić

tel: 053/ 652 440
fax: 053/ 652 478

Radno vrijeme: od 7 do 15 h
Voditelj  uprave: Mario Stilinović

email lokacija

Aktualno

Šumarije

Šumarija Brinje

Brinje, Trg Adm. J. V. Podkapelskog 4
tel: 053/ 700 728
fax: 053/ 700 748

email lokacija

Šumarija Donji Lapac

Donji Lapac, Stojana Matića 5
tel: 053/ 765 815
fax: 053/ 765 032

email lokacija

Šumarija Gospić

Gospić, Kaniška 15
tel: 053/ 572 435
fax: 053/ 574 676

email lokacija

Šumarija Gračac

Gračac, Nikole Tesle 21
tel: 023/ 773 071
fax: 023/ 773 077

email lokacija

Šumarija Karlobag

Karlobag, Varoš 2
tel: 053/ 694 414
fax: 053/ 694 020

email lokacija

Šumarija Otočac

Otočac, Kralja Zvonimira 60
tel: 053/ 773 201
fax: 053/ 773 202

email lokacija

Šumarija Perušić

Perušić, Dr. Ante Starčevića 9
tel: 053/ 679 026
fax: 053/ 679 075

email lokacija

Šumarija Korenica

Korenica, Riječka 6
tel: 053/ 776 060
fax: 053/ 776 520

email lokacija

Šumarija Sveti Rok

Lovinac, Dr. Mile Budaka 3
tel: 053/ 636 006
fax: 053/ 636 007

email lokacija

Šumarija Vrhovine

Vrhovine, Senjska 35
tel: 053/ 775 041
fax: 053/ 775 042

email lokacija

Šumarija Udbina

Udbina,  IX Gardijske
brigade 19
tel: 053/ 778 048
fax: 053/ 778 048

email lokacija

Radne jedinice

RJ Mehanizacija, građevinarstvo i prijevoz

Jasikovačka 53
53000 Gospić
tel: 053/ 573074
fax: 053/ 573073

email lokacija

Karta