Skip links

Rasadnici Zagreb

UŠP Zagreb

Radna jedinica „Rasadnici Zagreb“ organizacijska je jedinica u sastavu UŠP Zagreb,  osnovana  2009. godine.

U sastavu radne jednicie Rasadnici Zagreb nalaze se  dva rasadnika:

  • rasadnik „Brestje“ u Sesvetama,
  • rasadnik „Lukavec“ u Velikoj Gorici.

Navedeni rasadnici su do 2009. godine bili u sklopu područnih šumarija, pod Šumarijom Velika Gorica i Šumrijom Dugo Selo. Ukupna površina oba rasadnika iznosi 23,07 ha.

Rasadnik je osnovan je 1949. godine za proizvodnju hortikulturnih sadnica, no u vrijeme pojave potrebe za šumskim sadnicama Quercus robur L.- hrasta lužnjaka, Quercus petraea L.- hrasta kitnjaka i Fraxinus angustifolia Vahl.- poljskog jasena, 1980. godine pokreće se i njihova proizvodnja. Ukupna površina rasadnika iznosi 9,69 ha.

Rasadnik Brestje se  nalazi u neposrednoj blizini grada Zagreba  u Sesvetama, što mu pruža dostupnost građanstvu te mogućnost  transporta biljnog materijala uz relativno niske troškove.

Danas se rasadnik Brestje bavi proizvodnjom ukrasnog drveća i grmlja te božićnih drvaca, a manjim dijelom šumskim sadnim materijalom.

U rasadniku Brestje su dva kontejnerišta s površinom od 3000 m2, te plastenici od 200 m2 sa sustavom za zalijevanje.

Rasadnik je osnovan je 1963.godine s ciljem proizvodnje šumskih sadnica i ukrasnog bilja. Početna površina rasadnika iznosila je 3 ha, a danas površina rasadnika iznosi 13,38 ha. Rasadnik Lukavec udaljen je 15 km zračne udaljenosti od grada Zagreba; smješten je u Savskoj nizini na nadmorskoj visini od 114,4 m. n.v. te je pogodan za proizvodnju šumskih sadnica Quercus robur L.- hrasta lužnjaka, Quercus petraea L. -hrasta kitnjaka i Fraxinus angustifolia Vahl.- poljskog jasena.

U rasadniku Lukavec primarna proizvodnja odnosi se na šumske sadnice  hrasta lužnjaka, hrasta kitnjaka, obične bukve, bijele vrbe i domaće topole.

Također postoji akumulacijski bazen, te sustav navodnjavanja i odvodnje na cijeloj površini.

Kontakt podaci

Rasadnici Zagreb, Rasadnik Brestje

Adresa:

RJ Rasadnici Zagreb,
Grička 12, Sesvete

Kontakt:
mobitel: 0997046327
telefon: 01/2002770

Rasadnik Lukavec

Adresa:
Rasadnička 38

Kontakt:
mobitel: 01/6234817

Radno vrijeme:
7:00-15:00 h

Rasadnici Zagreb

Navodnjavanje šumskih i mladih ukrasnih sadnica se vrši mikrorasprskivačima, dok se bilje u većim posudama navodnjava sistemom kap po kap preko štapića. Navodnjavanje je potpuno automatizirano, a vodotoranj se koristi od osnutka rasadnika.

U rasadniku su zaposlene četiri radnice, poslovođa i upraviteljica. Godišnja isporuka šumskih sadnica zadnjih godina kreće se 50 000 do 100 000 kontejnerskih sadnica, a hortikulturnog materijala oko 15 do 20 000 sadnica

Blizina turističkih kapaciteta priobalja kao i hladnijeg zaleđa omogućuje nam plasman veoma različitog ukrasnog bilja, pa se tako Rasadnik Podbadanj bavi  proizvodnjom većeg broja ukrasnih vrsta (oko 150) odgovarajući na trenutne zahtjeve tržišta. Sav sadni materijal je proizveden razmnožavanjem vlastitih matičnih biljaka, a kako je proizveden na otvorenom, spreman za sadnju u okućnice i hortikulturne površine u podneblju  karakteriziranom klimatskim i edafskim uvjetima relativno nepovoljnim za uzgoj bilja ( visoke ljetne temperature, povremene  kratkotrajne pojave jako niskih zimskih temperatura, učestali snažni suhi vjetrovi- bura, jako plitko i skeletoidno tlo).

Od ukrasnih vrsta navodimo neke od najzastupljenijih rodova: Lavandula, Rosmarinus, Laurus, Cotoneaster, Abelia, Acer, Atriplex, Berberis, Callistemon, Celtis, Budleia, Ceratostigma, Chamaerops, Coreopsis, Dianthus, Elaeagnus, Euonymus, Festuca, Gaura, Hedera, Helichrysum, Hypericum, Juniperus, Lagerstroemia, Lantana,  Ligustrum, Lonicera, Lysimachia,  Parthenosissus, Pittosporum, Mesembryanthemum, Myrtus, Sedum, Phlomis, Photinia, Poncirus, Pyracantha, Raphiolepis, Rhyncospermum, Tamarix, Teucrium, Salvia, Spiroea, Solanum, Viburnum, Vinca, Yucca, Wistera.

Kako bi odgovorili na zahtjeve tržišta kontinuirano pratimo trendove u hortikulturi prilagođavajući im svoj proizvodni asortiman; ali isto tako nastojimo uvesti u okoliš vrste sličnih klimatskih uvjeta za koje smatramo da su vrijedne naše pažnje, pa tako kupci kod nas uvijek mogu pronalaziti nešto novo.

Danas se rasadnik Brestje bavi proizvodnjom ukrasnog drveća i grmlja te božićnih drvaca, a manjim dijelom šumskim sadnim materijalom.

U rasadnicima je moguće proizvesti godišnje 3 000 000 sadnica, od toga 1 500 000 dvogodišnjih.

U R. J. Rasadnici Zagreb zaposleno je 12 radnika, a u kontinuitetu kroz godinu rade i povremeni radnici putem vaučera (vrijednosnih kupona/dnevnice) i putem agencije.

 

Šumske sadnice iz naših rasadnika sade se u sastojine na području Šumarija UŠP Zagreb, ali i na ostale Uprave Podružnice unutar tvrtke Hrvatske šume d.o.o., te šume privatnih šumoposjednika.

Ukrasno drveće i grmlje sadi se u Park šume grada Zagreba i ostale urbane parkove, te se plasiraju za sadnju u privatnim vrtove i okučnice.

Proizvodimo šumske sadnice golog i obloženog korijena: Fraxinus angustifolia, Quercus petraea , Quercus robur, Prunus avium, Salix alba, Populus nigra.

Proizvodimo hortikulturni sadni materijal crnogorice, rodova: Abies, Picea, Cedrus, Chamaecyparis, Juniperus, Thuja, Taxus, Pinus.

Proizvodimo hortikulturni  sadni materijal bjelogorice rodova: Acer, Buddleia, Betula, Buxus, Berberis, Carpinus, Cotoneaster, Forsythia, Fraxinus, Kerria, Ligustrum, Lonicera, Prunus, Quercus, Spirea.

Osim proizvodnje sadnog materijala Rasadnik Zagreb ima mogućnosti:

  • dostave sadnog materijala,
  • sadnje sadnog materijala,
  • održavanje, zaštite sadnog bilja  i zelenih površina.