Skip links

LIFE WILDisland

Financiran sredstvima

CINEA – Europska izvršna agencija za klimu infrastrukturu i okoliš

Ukupna vrijednost projekta

14.222.637 €

Iznos koji sufinancira EU

9.099.154 €

Vrijednost projekta za Hrvatske šume

900.709 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava

585 460 €

Trajanje projekta

01.09.2021 – 31.08.2027

Nositelj projekta

Nacionalni park Donau-Auen, Beč, Austrija

Područje provedbe projekta
 • Otok Petreš, UŠP Osijek
 • Šumarija Tikveš, Gospodarska jedinica Tikveške podunavske šume
Partner
 • Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Mađarska
 • Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Slovačka,
 • Danube Delta Biosphere Reserve Authority, Rumunjska,
 • Duna-Dráva Nemzeti Park, Mađarska,
 • Igazgatóság, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság,Mađarska,
 • Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Mađarska
 • Hrvatske šume d.o.o.,
 • Javna ustanova Park prirode Kopački rit
 • Persina Nature Park Directorate, Bugarska,
 • Regia Nationala a Padurilor, Rumunjska,
 • Uniper Kraftwerke GmbH, Njemačka,
 • VERBUND Hydro Power GmbH, Austrija,
 • Javno poduzeće „Vojvodinašume“, Srbija,
 • Via donau österreichische Wasserstraβen-Gesellschaft mbH, Austrija
Cilj projekta

Provedba mjera očuvanja  dunavskih otoka kao ključnih mjesta riječne dinamike i morfologije i daljnje suzbijanje degradacije aluvijalnih šuma. Na području Hrvatske odnosno otoka Petreš cilj je na površini od 37,01 ha umjesto starih sastojina E.A.T. biti će posađeno 8260 komada sadnica crne topole (Populus nigra) i 3215 komada bijele vrbe (Salix alba). Zamjena alohtonih vrsta drveća autohtonim vrši se u svrhu povratka autohtone vegetacije što je jamstvo prirodnosti i stabilnosti sastojina te je u skladu s glavnim ciljem projekta.

Stranice projekta
Aktivnosti na projektu u kojima sudjeluju HŠ d.o.o.
 • A.4. Tehničko planiranje: Priobalne šume(91EO*) Obnova
  • A.4.8. Konverzija hibridnih nasada topole na HR21 u Parku prirode Kopački rit
 • C Mjere očuvanja (konzervacije)
  • C.4. 91EO* Upravljanje šumama na otocima
 • D Praćenje učinka projektnih aktivnosti.
  • D.3. Društveno ekonomski učinak zaštite prirodnih staništa uz rijeku Dunav.
 • E Javna svijest i diseminacija rezultata
  • E.2. Kampanja WILDisland projekta: Javna događanja.
  • E.3. Prijenos i replikacija, rad na politici.
 • F Upravljanje projektom
  • F.1. Upravljanje projektom i koordinacija.
  • F.2. Plan nakon završetka projekta