Skip links

Rasadnici Našice

UŠP Našice

Uprava šuma Podružnica Našice gospodari sa dva rasadnika trenutno namijenjena za proizvodnju šumskih sadnica, te trajnim nasadnima lijeske.

Rasadnik Gajić u Zoljanu, rasadnik Lanik u Donjem Miholjcu i trajni nasadi lijeske u Londžici, zajedno su pod upravom RJ Rasadnik Našice.

Rasadnik „Gajić“ koji se nalazi u trenutno važećoj Osnovi gospodarenja „Krndija Našička“ 2015 – 2024. rasadnik je evidentiran kao odsjek 5r,  površine 8,38 ha.

Rasadnik Lanik koji se trenutno nalazi u Osnovi gospodarenja „Miholjačke podravske šume“ kao odsjek 10r, površine 7,31 ha. Trajni nasadi lijeske su pod nadležnosti poljoprivrede i prijavljeni su u ARCOD-u na površini od 18,31 ha.

Cilj nam je godišnjom proizvodnjom dosegnuti nekadašnji veliki kapacitet rasadnika koji su bili dugo u stanju mirovanja. Razlog za to je mogućnost isporuke šumskih sadnica, kako za potrebe naše uprave šuma podružnice Našice, tako i za potrebe drugih Uprava šuma, a isto tako za potrebe privatnih šumoposjednika koji gravitiraju Upravi šuma Podružnici Našice i čija je potreba za sadnicama iz godine u godinu veća, uslijed velikih klimatskih promjena kojih smo svjedoci. S tom namjerom RJ Rasadnik Našice je ustrojena 2019. godine

Kontakt podaci

Adresa:
Zoljan, Našička 84

Upravitelj:
Zoran Stojnović dipl.ing.šum.

Kontakt:
mob: 099 3581 888
e-mail: zoran.stojnovic@hrsume.hr

Radno vrijeme:
pon-petak 07-15 h

Rasadnik Gajić, Zoljan

saznaj više

Rasadnik Lanik, Donji Miholjac

saznaj više

Trajni nasadi lijeske, Londžica

saznaj više