Skip links

Rasadnik Lanik

Rasadnik Lanik 7,31 ha

Proizvodnje trenutno nema, rasadnik na ugaru.

Temeljem upisa u dobavljače šumskog reprodukcijskog materijala rasadnik ima:

 • Pravo uzgoja šumskog sadnog materijala na površini 6,07 ha
 • Pravo dorade šumskog reprodukcijskog materijala
 • Pravo skladištenja i čuvanja šumskog reprodukcijskog materijala za potrebe vlastitog uzgoja sadnog materijala na površini od 30 m² na otvorenom prostoru i u zatvorenom skladištu.

Rasadnik “Lanik” osnovan je 1962. godine za potrebe proizvodnje sadnica EA topola i klonova brzorastućih vrba za pošumljavanje G.J. “Miholjačke podravske šume” – šumarije Donji Miholjac, a kasnije je u proizvodnju uvršten hrast lužnjak, hrast kitnjak te poljski jasen. Ukrasni sadni materijal nikada se nije proizvodilo u ovom rasadniku. Odabrana lokacija je u blizini samog grada, na njegovoj sjevernoj strani uz cestu D. Miholjac – granični prijelaz za Mađarsku.

Za osnivanje rasadnika šumariji D. Miholjac dodjeljena je poljoprivredna površina “društvenog vlasništva” veličine 6,07 ha. Površine se do danas nisu mijenjale. Sam rasadnik uvršten je u G.J. “Miholjačke podravske šume” odjel 10 r površine 7,31 ha.

Za osnivanje rasadnika šumariji D. Miholjac dodjeljena je poljoprivredna površina “društvenog vlasništva” veličine 6,07 ha . Površine se do danas nisu mijenjale. Sam rasadnik uvršten je u G.J. “Miholjačke podravske šume” odjel 10 r površine 7,31 ha.

Od objekata u rasadniku se nalazi čvrsto zidano skladište ukupne površine 99,28 m2. Objekt je građen 1953. godine i stečen je prilikom osnivanja rasadnika zajedno sa površinama. Proizvodnja je vršena pod nadzorom dipl.ing.šumarstva te šum. tehničara kao poslovođe. Poslovi su se obavljali stalnom radnom snagom te sezonskom po potrebi. Rasadnik je ograđen žičanim pletivom na drvenim stupovima visine 2 m.

Rasadnik Lanik
Rasadnik Lanik

U rasadniku nema sustava za zalijevanje. Obzirom na visok nivo podzemne vode oranični horizont se dobro napaja vodom kapilarnim uzdizanjem. Povremeno u toku ekstremnih suša potrebno je dodavanje vode.

Rasadnik je koristio šumarijsku mehanizaciju.  Mehanizirano se uglavnom obavljaju radovi pripreme zemljišta (riperanje, oranje, tanjuranje, usitnjavanje), strojna njega (kultiviranje), zaštita, podrezivanje sadnica, vađenje.

Najveći dio radova u rasadniku obavlja se ručno (postavljanje proizvodnje, sjetva sjemena, okopavanje, plijevljenje…)

Tehnologija proizvodnje nekada:

Proizvodnja hrasta lužnjaka, kitnjaka i jasena, EA Topola

Hrast lužnjak, kitnjak proizvode se na otvorenim gredicama. Razmak redova je 25 cm s pet redi u gredici. Jasen se proizvodi u redovima razmaka 70 cm bez posebno odvojenih gredica.

Proizvodnja sadnica hrasta lužnjaka i kitnjaka je nekad obuhvaća sljedeće faze rada i radne operacije:

OBRADA TLA

 • podrivanje tla (prema potrebi)
  • traktor s riperom
 • oranje tla
  • traktorom i plugom
 • fina obrada
  • traktorom – tanjurača

OBLIKOVANJE POLJA

 • iskolčavanje polja i ploha

SJETVA SJEMENA

 • sjetva sjemena hrasta i jasena
  • sadilica “Rath”
  • ručna sjetva u brazdice jasenovog sjemena
  • ručno popravljanje sjetve ručnim alatima

NJEGA SADNICA

 • prskanje protiv korova prije nicanja:
  • traktor, prskalica, prikladni herbicid
 • kultiviranje, prašenje, okopavanje, prihrana:
  • traktor i dvoredni kultivator
  • ručno okopavanje motikom
  • ručno plijevljenje i sasjecanje korov
 • zaštita od štetnika i biljnih bolesti:
  • trovanje glodavaca
  • traktor i traktorska prskalica, atomizer te prikladni insekticid i fungicid
 • podrezivanje korjenovog sustava:
  • traktor i nož podrezivač

VAĐENJE I MANIPULACIJA SADNICAMA

 • vađenje sadnica ručno:
  • podrezivanje i podrivanje gredice nožem za podrezivanje
  • ručno čupanje sadnica
  •  sakupljanje i doprema na mjesto daljnje obrad
 • obrada, pakiranje, trapljenje, otprema:
  • prikraćivanje korjena i suvišnih izbojaka ručno škarama,
  • brojanje, sortiranje, vezanje u snopove ručno
  • trapljenje ili utovar za otpremu ručno

Pregled proizvodnje

Pregled proizvodnje od 1963.god. ukazuje na dugu povijest uzgoja četinjača i listača, s godišnjim prosjekom preko 500.000 komada.

Rasadnici su stavljeni u stanje mirovanja 2014. godine. Cilj nam je godišnjom proizvodnjom dosegnuti nekadašnji veliki kapacitet rasadnika koji su bili dugo u stanju mirovanja.

Razlog za to je mogućnost isporuke šumskih sadnica, kako za potrebe naše uprave šuma podružnice Našice, tako i za potrebe drugih Uprava šuma, a isto tako za potrebe privatnih šumoposjednika koji gravitiraju Upravi šuma Podružnici Našice i čija je potreba za sadnicama iz godine u godinu veća, uslijed velikih klimatskih promjena kojih smo svjedoci. S tom namjerom RJ Rasadnik Našice je ustrojena 2019. godine.

Šumske sadnice u Rasadniku Lanik,
prema inventuri 31.12.2021.
300 000 kom/kg
Hrast lužnjak (1+0 godina)
218 250 kom/kg
Hrast lužnjak (2+0 godina)
1 160 kom/kg
Hrast lužnjak (žir)
518 200 kom/kg
Ukupno Hrast lužnjak
2 900 kom/kg
EA topola (1+0 godina)
14 200 kom/kg
Pojski jasen (1+0 godina)

Buduće gospodarenje

Rasadnik “Lanik” po svom smještaju, tipu i dobrim karakteristikama tla, dostupnoj radnoj snazi te mogućnosti, uz malo investiranje u navodnjavanje, nabavi rolomata  ima veliki potencijal da bude vodeći rasadnik u Slavoniji u proizvodnji sadnica hrasta lužnjaka i poljskog jasena golog korijena s obzirom na provinijenciju kojom se ograničava premještanje šumskog sadnog materijala. Primjena najnovijih tehnoloških dostignuća-Projekcija rasadničarstva ”Hrvatskih šuma”, za razdoblje od 2006. do 2015. godine, temelji se na dosadašnjim spoznajama. Potonje obuhvaćaju stanje prirodne obnove sastojina i potrebne količine sadnica, mogućnosti ulaganja u proširenu biološku reprodukciju, stanje i potrebe obnavljanja privatnih šumskih posjeda te stanje i potencijal naših rasadnika u tehnološko-tehničkom smislu a za naše je jednodobne šume planirano 8 glavnih rasadnika. To su Zalužje (Vinkovci), Višnjevac (Osijek), Lanik (Našice), Hajderovac (Požega), Cernik (Nova Gradiška), Zdenački gaj (Bjelovar), Limbuš (Koprivnica) i Lukavec (Zagreb). Tako da iz samog nekadašnjeg prijedloga restrukturiranja rasadničke proizvodnje uviđamo veliki potencijal samog rasadnika Lanik u Donjem Miholjcu.

Da bi rasadnik uredno poslovao osim povećanja proizvodnje nužno je smanjenje korištenja radne snage povećanjem mehaniziranosti u rasadniku (Egedalova linija sa potrebnim priključcima za proizvodnju u redove i za međurednu obradu, dio je već nabavljen, rasadničarski traktor je u dolasku a dio je planiran..). Ostala ulaganja bi se predviđala postepeno kroz projekte i programe nakon povećanja proizvodnje sa već postojećim sredstvima rada.

S toga osnivanjem RJ Rasadnici Našice, u cilju nam je godišnjom proizvodnjom dosegnuti nekadašnji veliki kapacitet rasadnika koji su bili dugo u stanju mirovanja, novim investicijama i spoznajama u uzgoju sadnica dobiti što kvalitetnije sadnice za potrebe Hrvatskih šuma i privatnih šumoposjednika. Pokazatelj isporuke šumskih sadnica 2021/2022 od 481 860 komada je dokaz smo opravdano osnovali RJ, ali da je rasadnik trenutno na svojih 30% moguće proizvodnje što uvelike ovisi nažalost o urodu žira koji svi očekujemo.