Skip links

UŠP Nova Gradiška

Uprava šuma Nova Gradiška sastoji se od 9 šumarija i jedne radne jedinice

J.J. Strossmayera 11
35400 Nova Gradiška

tel: 035/ 333 460
fax: 035/ 333 465

Radno vrijeme: od 7 do 15 h
Voditelj uprave: Hrvoje Žakić

email lokacija

Aktualno

Šumarije

Šumarija Jasenovac

Jasenovac,
Kolodvorska 2
tel: 044/ 669 190
fax: 044/ 669 192

email lokacija

Šumarija Nova Gradiška

Nova Gradiška,
J. J. Strossmayera 11
tel: 035/ 333 489
fax: 035/ 333 491

email lokacija

Šumarija Nova Kapela

Nova Kapela,
Kralja Tomislava 19
tel: 035/ 384 006
fax: 035/ 384 006

email lokacija

Šumarija Novska

Novska,
Zagrebačka ulica 37
tel: 044/ 652 740
fax: 044/ 652 741

email lokacija

Šumarija Okučani

Okučani, Ulica 121. brigade HV 1A
tel: 035/ 371 007
fax: 035/ 371 007

email lokacija

Šumarija Oriovac

Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 12
tel: 035/ 431 005
fax: 035/ 431 005

email lokacija

Šumarija Slavonski Brod

Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 22a
tel: 035/ 214 001
fax: 035/ 214 003

email lokacija

Šumarija Stara Gradiška

Okučani, Ulica 121. brigade HV 1B
tel: 035/ 371 377
fax: 035/ 371 377

email lokacija

Šumarija Trnjani

Trnjani, Ulica Svetog Marka 30
tel: 035/ 422 067
fax: 035/ 405 189

email lokacija

Radne jedinice

RJ Mehanizacija, transport i
građevinarstvo Nova Gradiška

Slavonski Brod, Osječka 282
tel: 035/ 269 621
fax: 035/ 269 621

email lokacija

Rasadnik Cernik

Požeška 83 c., Cernik
tel: 035/ 369-569

email posjeti

Karta