Skip links

Rasadnik Hajderovac

UŠP Požega

Rasadnik Hajderovac – proizvodnja i prodaja šumskih sadnica, ukrasnog bilja, urbanog drvenastog zelenila i klonova šumskih sadnica.

Rasadnik Hajderovac osnovan je 1948. godine te ima bruto površinu od 25,58 ha od čega je produktivno 16,26 ha. Rasadnik je smješten u blagoj uvali jugoistočne ekspozicije na cca 200 m nadmorske visine. Prema klimatskim pokazateljima rasadnik se nalazi u zoni srednjoeuropske humidne klime, sa srednjom godišnjom temperaturom zraka od 10,4˚C i sa prosječnom godišnjom količinom oborina od 773 mm koje su ravnomjerno raspoređene u četiri godišnja doba.

Danas u rasadniku postoji proizvodnja:
  • šumskih sadnica hrasta kitnjaka (Quercus petraea),  zatim obične bukve ( Fagus sylvatica) gorskog javora (Acer pseudoplatanus) i šumskih voćkarica.
  • ukrasnog bilja i urbanog drvenastog zelenilaCjelokupan asortiman ukrasnih sadnica je iz vlastite proizvodnje budući da su u rasadniku osnivani matičnjaci koji danas broje preko 400 različitih vrsta i kultivara crnogorice i bjelogorice. Biljke razmnožavamo generativno i vegetativno. Važno je za istaknuti da Hajderovac ima dugu tradiciju proizvodnje i uzgoja  cijepljene dendroflore koja čini veliki dio ponude rasadnika. S obzirom na potražnju, započeli smo i proizvodnju različitih vrsta stablašica za urbane sredine. Isto tako u mogućnosti smo izraditi projekt  vanjskog uređenja okoliša, dvorišta i okućnica, sa opisom biljaka, fotografijama, shematskim prikazom, dovozom i sadnjom biljaka.
  • klonova za osnivanje klonskih sjemenske plantaža šumskog drveća

Rasadnik se od 1998. godine bavi proizvodnjom cijepova šumskih vrsta za osnivanje klonskih sjemenskih plantaža. Trenutno se radi na cijepljenju hrasta lužnjaka, hrasta kitnjaka i  poljskog jasena. Proizvodnja se vrši za osnivanje i održavanje klonskih sjemenskih plantaža na:  UŠP Vinkovci – hrast lužnjak, UŠP Bjelovar – hrast lužnjak, UŠP Našice – hrast lužnjak, UŠP Nova Gradiška – poljski jasen, UŠP Bjelovar – poljski jasen, UŠP Požega – hrast kitnjak.

Godišnje se proizvede 1.300 – 2.000 cijepova spremnih za sadnju u plantažama. Za ovu proizvodnju imamo grijani staklenik, u kojem postižemo kontrolirane uvjete od 20 do 25°C u siječnju i veljači i relativnu zračnu vlagu preko 90%.  U tom periodu vršimo cijepljenje klonova, ali i kultivara ukrasnog bilja, tako da je staklenik u potpunosti popunjen.

Kontakt podaci

Adresa:
Rasadnik Hajderovac
Vinkomir 67
34340 Kutjevo

Upravitelj:
Tomislav Benčić, dipl.ing.šum

Kontakt:
telefon: 034 255 064
email: rasadnik-hajderovac@hrsume.hr 

Radno vrijeme:
7:00-15:00 h

Godišnja proizvodnja šumskih sadnica

1.500.000
Hrast kitnjak 1+0, 2+0, 3+0
60.000
Gorski javor 1+0
60.000
Obična bukva 1+0, 2+0
5.000
Šumske voćkarice 1+0

Metode i tehnologije koje se primjenjuju u radu

Šumske sadnice se proizvode u tlu na otvorenim površinama (goli korijen), sjetvom u redove i uzgojem strojevima i oruđima specijaliziranim za takvu vrstu proizvodnje. Najviše su zastupljeni strojevi firmi EGEDAL i RATH. Dio šumskih sadnica proizvodi se u lijehama, pokrivene sjenilima i sa mogućnosti zalijevanja iz 4 akumulacije. Zalijevanje biljaka na njivama obavlja se rolomatom sa kišnim krilima raspona 44 m.

Ukrasna dendroflora proizvodi se reznicama i cijepljenjem u periodu mirovanja vegetacije (9. – 3. mjesec) u grijanom stakleniku. Ožiljene reznice sade se u posude i iznose u kontejnerište sa zasjenom i automatskim zalijevanjem. Dio biljaka, nakon 1. vegetacije sadi se na njive u pravilnim razmacima gdje se uzgajaju do prodaje i isporuke.

Klonovi za klonske sjemenske plantaže, proizvode se u grijanom stakleniku, cijepljenjem plemki sa pojedinih plantaža na osnovnu podlogu. Period cijepljenja je od polovice siječnja do prve polovice ožujka. Koncem svibnja iznose se u kontejnerište pod zasjenu i zalijevanje do isporuke u jesen ili proljeće iduće godine.

Područje na koje rasadnik plasira sadnice

Šumske sadnice isporučujemo unutar Hrvatskih šuma, a manji dio privatnim šumoposjednicima. Klonove isporučujemo matičnim UŠP koje posjeduju klonske plantaže, dok ukrasno bilje i ostalo urbano drvenasto zelenilo, u najvećoj mjeri isporučujemo privatnim osobama, a dio firmama, gdje vršimo projektiranje, dovoz i sadnju.

 Stručni kadrovi i radna snaga

U RJ Rasadnik Hajderovac nalazi se stručni kadar; diplomirani inženjer šumarstva, magistar urbanog šumarstva, šumarski tehničar, kvalificirani i pomoćni radnici.

Dodatne informacije za kupce

Ukrasno bilje u kontejnerima (vazama) mogu se kupiti tokom cijele godine, dok sadnice stablašica i biljaka uzgojenih na njivi, samo u periodu mirovanja vegetacije, dakle u proljeće i jesen.

Božićna drvca prodaju se od l. studenog (uzgoj u posudama) i prosincu  (sječena).

Otkup sjemena šumskih vrsta uglavnom kreće od 10. listopada do otkupljene količine (uglavnom do kraja studenog ).

Savjeti, preporuke i upute vezano uz postupanje sadnim materijalom i njegovu sadnju

Prilikom kupnje sadnica u rasadniku, svakog kupca uputimo na vrijeme, način sadnje, orezivanje i održavanje sadnica. To podrazumijeva položaj sadnje (sunčani, polusjenoviti ili sjenoviti položaj ), gnojidbu, zalijevanje i zaštitu od bolesti i štetnika. U svakom trenutku dostupni smo za savjete  e-mail-om ili telefonom, a po želji kupci i ostali zainteresirani građani mogu doći osobno.