Skip links

Izgradnja primarne šumske prometne infrastrukture

tip operacije 4.3.3.

Financiran sredstvima

Program ruralnog razvoja RH
za razdoblje 2014. – 2020.

Vrijednost projekta

1.115.964 €

Trajanje projekta

36 mjeseci

Korisnik projekta

Hrvatske šume d.o.o.

Početak projekta

srpanj 2018.

Kraj projekta

listopad 2020.

Područje provedbe projekta

Šumarija Korenica – gospodarska jedinica Javornik – Tisov vrh

O projektu

Hrvatske šume d.o.o. su u srpnju 2018. godine zaprimile odluku o prihvatljivosti projekta prijavljenog na natječaj za provedbu tipa operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu, iz podmjere 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva kojeg je tijekom 2017. godine objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Nakon kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu Agencija izdaje odluku o dodjeli sredstava potpore u vrijednosti 913.313€. Razdoblje provedbe projekata je najviše 36 mjeseci od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

Cilj projekta

Cilj projekta jest izgradnjom primarne šumske prometne infrastrukture osigurati pristup nedovoljno otvorenim šumskim predjelima državnih šuma te time omogućiti nesmetano provođenje redovnih radova na gospodarenju šumama.