Skip links

Rasadnik Cernik

UŠP Nova Gradiška

Rasadnik Cernik je osnovan 1961. godine na površini od 2 ha za potrebe očetinjavanja Planine Psunj u sklopu Šumskog Gospodarstva “Josip Kozarac” Nova Gradiška.

Nakon osnutka posluje u sklopu Šumarije Nova Gradiška. 2019. Odlukom uprave društva osniva se Rj Rasadnik Cernik, koji posluje u sklopu Hrvatskih šuma d.o.o., Zagreb, UŠP Nova Gradiška.

Nalazi se u blagoj uvali južne ekspozicije podno planine Psunj, uz cestu Nova Gradiška – Požega u selu Cernik na nadmorskoj visini od 190 m.  Kroz  rasadnik teče riječica Šumetlica. Jedan od najvećih bogatstva rasadnika je voda, jer rasadnik leži na izvorima vode, te ima dva jezera za navodnjavanje koji se pune iz vlastitih izvora.

Okrupnjavanjem površine rasadnik danas ima 18,53 ha, površina  pod nasadima iznosi 13,78 ha, dok za potrebe primarne proizvodnje šumskih sadnica listača koristimo 11,50 ha. Ostatak površine čine objekti, ceste, kanali, parkovi, jezera za navodnjavanje.

Prvotnu proizvodnju šumskih sadnica četinjača postepeno zamijenjuje proizvodnja sadnica hortikulture i božičnih drvaca, te tijekom 80-tih rasadnik Cernik postaje jedan od najvećih proizvođača božičnih drvaca (prodaja 20.000 komada godišnje) i hortikulture u Hrvatskoj.

Uz to doba se vežu priče radnika koji su znali do kasno u noć sječi i utovarati u kamione božična drvca za glavni grad Hrvatske. No nakon samog Božićna, na blagdan Sv. Stjepana utovarali su se kamioni za Beograd (oko 5000 komada) koji se kitio za doček Nove godine.

Nakon rata 90-tih godina postepeno se smanjuje proizvodnja hortikultrue i božičnih drvaca, te primarna postaje proizvodnja šumaskih sadnica. Danas se rasadnik specijalizirao za proizvodnju šumskih sadnica listača i to prvenstveno sadnica Hrasta lužnjaka. Uz hrast lužnjak do pojave bolesti Chalara Fraxinea  uzgajao se poljski jasen (do jeseni 2021.).

Danas na 2 ha uzgajamo i sadnice vrba, te pokusno uzgoj presađenih sadnica hrasta kitnjaka iz šuma u kontejnere. U narednim godinama planiramo i uzgoj sadnica hrasta kitnjaka iz sjemena.

Hrast lužnjak u 2022 godini uzagajmo na 5 ha površine i očekivani broj sadnica je 2 000 000  u jesen 2022 godine,od čega 475 000 lužnjak 3+0 te 1 525 000 sadnica 1+0. Za sezonu jesen/proljeće 2022./2023. očekujemo 1 000 000 sadnica spremnih za vađenje i sadnju na teren (475000 3+0 i 525000 1+0).

Rasadnik se nalazi u sjemenskoj oblasti nizinskih šuma Hrasta lužnjaka, Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja, sjemenska regija srednja posavina 1.2.2. Većinu sadnica plasira u UŠP Nova Gradiška, te susjedne UŠP Sisak i Karlovac (Sjemenska regija gornja Posavina i Pokuplje 1.2.3.)

U jesen 2021. godine napravljen je veliki iskorak na slobodno tržište te je plasirano 333 100 sadnica privatnom kupcu. Prosječna godišnji plasman sadnica iz rasadnika iznosi 1 300 000 – 1 500 000 komada sadnica hrasta lužnjak i poljskog jasena, što najviše ovisi o urodu sjemena. Kako smo već spomenuli jasen se prestao proizvoditi, te je u sezoni jesen/proljeće 2021/2022. isporučen rekordni broj sadnica h. lužnjaka 2 100 000 komada. Također sjeme se uglavnom otkupljuje iz sjemenskih sastojina  ove dvije sjemenske regije.

Proizvodnju vrba na površini od 2 ha čini 32 000 komada. Proizvodnja je pokrenuta u proljeće 2022 za potrebe UŠP Nova Gradiška.

Rasadnik ima plastenik površine 435 m2 koji je prvenstveno namijenjen proizvodnji šumskih sadnica u kontejnerima (trenutačno hrast kitnjak) i hortikulturnih sadnica.

Na ugaru se nalazi 4,53 ha površine spremne za jesensku sjetvu.

Osim glavne proizvodnje u maloj količini se zadržala i proizvodnja ukrasnih sadnica i božičnih drvaca.

U rasadniku je stalno zaposlenih 5 radnika, upravitelj, poslovođa rasadničarske proizvodnje, traktorist i dva rasadnika u rasadniku. Tijekom sezone vađenja sadnica uveliko se osklana na sezonsku radnu snagu, pa tad radi 40-60 sezonskih radnika. Tijekom ljeta na pljevljenju sadnica radi 10-20 sezonskih radnika .

Rasadnik posjeduje poljoprivredni traktor McCormick, te mali zbglobni traktor Hittner ecotrac 40.

Od strojeva posjeduje kompletnu liniju Egedalovih strojeva specijaliziranih za proizvodnju šumskih sadnica što značajno olakšava obradu tla, sjetvu i vađenje sadnica. Također ima i sve traktorske priključke za primarnu obradu zemlje: plug dvobrazdni prekretač, tanjurače srednje teške vučene, brnače, rotodrljaču, traktorsku prskalicu.

Kako rasadnik ima jezera koja se napajaju iz vlastitih izvora voda u  rasadnik je postavljena podzemna hidrantska mreža za zalijevanje. Na hidratansku mrežu se postavlja nadzemni dio aluminijske opreme za navodnjavanje koji u jednom momentnu može zalijevati 1,5 ha površine, te rolomat sa kišnim krilima.

Zanimljivost rasadnika  upravo su njegova jezera okružena stablima močvarnog taksodija. Manje jezero u sredini ima maleni otočić obrastao šaši koje nastanjuju divlje patke koje koriste jezero kao svoje gnijezdilište. Lijep je to primjer kako gospodarenje i stanište divljih životinja mogu ići ruku pod ruku ako postoji razumijevanje i stručnost ljudi koji gospodare okolišom.

U rasadniku je tijekom 2021. godine obnovljena upravna zgrada, te je sagrađena nova garaža za strojeve površne 160 m2. Davnih osmadesetih godina izgrađena je baraka za radnike, kao i garaža za strojeve koja je svojim kapacitetom postala tijesna za svu potrebnu mehanizaciju.( slika Upravna zgrada, Sadnice lužnjaka, bož drvaca ispred plastenika)

Kontakt podaci

Adresa:
Rj Rasadnik Cernik
Požeška 83 c
35404 Cernik

Upravitelj:
Josip Kovačić

Poslovođa rasadnika:
Stanko Matijašević

Kontakt:
telefon: +385 (0)35/369-569
email: rasadnik-cernik@hrsume.hr

Radno vrijeme:
7:00-15:00 h