Skip links

Rok-FOR

Održivo gospodarenje šumama u cilju pružanja obnovljivih izvora energije, održive gradnje i bioproizvoda

Financiran sredstvima

Sedmog okvirnog programa Europske unije (FP7)
program Kapaciteti

Ukupna vrijednost

1.700.000 €
Proveden!

Trajanje projekta

2010. – 2013.

O projektu

U projektu je sudjelovalo 20 partnera iz pet europskih regija, među kojim su: Baden-Württemberg (Njemačka), Sjeverna Karelija (Finska), Katalonija (Španjolska) te prekogranični klasteri Akvitanija-Baskija (Francuska-Španjolska) i Hrvatska-Srbija.

Hrvatski šumarski institut koordinator je prekograničnog klastera Hrvatska-Srbija, sa partnerima Šumskom biomasom d.o.o., gradom Vinkovcima te Institutom za nizinsko šumarstvo iz Novog Sada.

Rok-For logo
Cilj projekta

Cilj projekta je umrežavanje partnera iz istraživačkog sektora, javne uprave i poduzetništva te prijenos znanja i iskustava među partnerima iz tri područja, a to su obnovljivi izvori energije, održiva gradnja i bioproizvodi.

Prekogranični klaster Hrvatska Srbija fokusirao se isključivo na područje obnovljivih izvora energije s naglaskom na šumsku biomasu, kao područje s trenutačno najvećim potencijalom u regiji. Svaka će regija identificirati područja u kojima vidi mogućnost razvoja, potrebe i moguće prepreke za razvoj tog područja te na osnovu toga razviti regionalne istraživačke programe (engl. Regional Research Agenda), koje će procijeniti odabrana skupina vodećih europskih stručnjaka. Cilj takvih regionalnih istraživačkih programa je da posluže kao šumarski doprinos prilikom izrade nacionalnih istraživačkih programa.

Projekt RoK-FOR promicao je sektor šumarstva koji podržava održivo korištenje prirodnih resursa, obnovljivih izvora energije, održivih građevinskih materijala i proizvoda na bazi, bez ugrožavanja okoliša. Projektom je potaknuta suradnja među klasterima koja se temelje na šumarstvu, kroz formuliranje zajedničke strategije i akcijskog plana za razvoj, što će dovesti do povećane međunarodne vidljivosti, inovativnosti i konkurentnosti.