Skip links

Donacije i sponzorstva

Dobro je činiti dobro

Hrvatske šume d.o.o. obveznik su Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15). Temeljem članka 10., stavak 1., točka 8., informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu donacije, dužni smo javno objavljivati na našim internetskim stranicama.
Zahtjev za sponzorstvo Zahtjev za donaciju
Pravilnik o donacijama i sponzorstvima
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o donacijama i sponzorstvima
Popis donacija i sponzorstava
Popis donacija i sponzorstava za 2022.
Popis donacija i sponzorstava za 2021
Popis donacija i sponzorstava za 2020.
Popis donacija i sponzorstava za 2019.
Popis donacija i sponzorstava za 2018.
Popis donacija i sponzorstava za 2017.