Skip links

Interpretacijski centar Krasno

Centar je otvoren 2005. godine

Interpretacijski centar u Krasnu otvoren je 2005. godine na obljetnicu 240 godina poslovanja šumarije Krasno, kao prvi Interpretacijski centar u Hrvatskoj.

U centru je moguće vidjeti oko 300 eksponata iz povijesti uređivanja i uzgajanja šuma, rasadničarske proizvodnje, stara transportna sredstva, šumarske karte, fotografije, pisane dokumente, stručnu literaturu kao i trofeje divljači koja obitava na ovom prostoru i dr.

Detaljnije o interpretacijskom centru Krasno možete pročitati u časopisu Hrvatske šume.

Adresa i kontakt

Interpretacijski centar Krasno – Kuća šumarstva
Krasno bb,
53274 Krasno

tel: 099-831-9502

Saznajte više

Hrvatske šume br. 210

Galerija fotografija

Kako do nas