Skip links

Kalendar korporativnih događanja

za 2023. godinu

30. travnja

Objava nerevidiranog godišnjeg izvještaja za prethodnu godimu

30. travnja

Objava tromjesečnog izvještaja za razdoblje 01.01. – 31. 03.

30. lipnja

Objava nefinancijskog Poslovnog izvješća za prošlu godinu

31. srpnja

Objava polugodišnjeg izvještaja za razdoblja 01.01. – 30.06.

31. kolovoza

Objava revidiranog godišnjeg izvještaja o poslovanju za prošlu godinu

31. listopada

Objava devetomjesečnog izvještaja za razdoblja 01.01. – 30. 09.

20. prosinca

Donošenje godišnjeg plana poslovanja za sljedeću godinu

20. prosinca

Donošenje plana investicija za sljedeću godinu

20. prosinca

Donošenje Srednjoročnog plana poslovanja za razdoblje od iduće dvije godine