Skip links

Šume privatnih šumoposjednika

Hrvatske šume d.o.o. obavljaju radove u šumama privatnih šumoposjednika kao licencirani izvođač

Najčešća pitanja vezana uz radove:

Doznaka stabala obuhvaća odabiranje, obilježavanje i mjerenje stabala za sječu te obračun drvnog sječivog obujma.

U šumama i šumskim zemljištima malih privatnih šumoposjednika (privatni šumoposjednici s površinom šuma i/ili šumskog zemljišta do 20 ha) Hrvatske šume d.o.o. obavljaju doznaku stabala sukladno potpisanim ugovorima sa Ministarstvom poljoprivrede temeljem Odluke o odabiru ponude u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu (doznaka stabala).

Na zahtjev privatnog šumoposjednika Hrvatske šume d.o.o. doznaku stabala mogu obavljati u šumama i šumskim zemljištima privatnih šumoposjednika kao i u šumama i šumskim zemljištima malih privatnih šumoposjednika koja nisu obuhvaćena ugovorima  te navedenu uslugu naplatiti.

Da bi se doznaka stabala mogla obaviti privatni šumoposjednik mora podnijeti Zahtjev za doznaku stabala na Ministarstvo poljoprivrede sukladno Zakonu o šumama i podzakonskim aktima.

Teretni list (popratnica) za drvne šumske proizvode i drvo posječeno izvan šume i šumskog zemljišta i teretni list (popratnica) za nedrvne šumske proizvode izdaje se prije njihovog stavljanja u transport na propisanim obrascima.

U šumama privatnih šumoposjednika teretni list (popratnicu) za drvne i nedrvne šumske proizvode izdaje licencirani izvođač radova.

Zahtjev za izdavanje teretnog lista podnosi se na Ministarstvo poljoprivrede sukladno Zakonu o šumama i podzakonskim aktima.

Prije izdavanja teretnog lista (popratnice) drvni šumski proizvodi i drvo posječeno izvan šume i šumskog zemljišta privatnih šumoposjednika moraju biti premjereni i propisno obilježeni.

Privatni šumoposjednik snosi troškove obilježavanja drvnih šumskih proizvoda i drva posječenog izvan šume i šumskog zemljišta te izdavanja teretnog lista (popratnice) kao i troškove izdavanja teretnog lista (popratnice) za nedrvne šumske proizvode.

Rasadničarska proizvodnja Hrvatskih šuma d.o.o., između ostaloga, obuhvaća proizvodnju šumskih sadnica te pruža mogućnost nabave sadnog materijala i privatnim šumoposjednicima.

Informacije vezane uz šume privatnih šumoposjednika, ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šume (OKFŠ-a), kontakti i potrebni obrasci nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, a sve potrebne informacije vezane uz radove koje djelatnici Hrvatskih šuma d.o.o. obavljaju u šumama privatnih šumoposjednika mogu se dobiti putem kontakata koji se nalaze na internetskim stranicama Hrvatskih šuma d.o.o. po Upravama šuma podružnicama prema lokaciji gdje se privatna čestica nalazi.

Hrvatske šume d.o.o. obavljaju radove u šumama privatnih šumoposjednika kao licencirani izvođač odnosno kao izvoditelj radova koji za to posjeduje odgovarajuću licenciju Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Za unapređenje gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu privatnih šumoposjednika nadležno je Ministarstvo poljoprivrede.