Skip links

BioHeatLocal

Drvna biomasa za regionalni razvoj

Financiran sredstvima

Operativni program Slovenija – Hrvatska
2007. – 2013.

Ukupna vrijednost

196.398 €
Proveden!

Trajanje projekta

18.02.2013. – 17.08.2015.

Korisnik projekta

Gozdarski inštitut Slovenije

Partneri
  • Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina
  • Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje,
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
  • Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
  • Regionalna energetska agencija sjevernozapadne Hrvatske,
  • Hrvatske šume d.o.o.
Područje provedbe projekta

Slovenija:
Osrednjeslovenska regija, Posavska regija, Podravska regija

Hrvatska:
Grad Zagreb, Zagrebačka županija

Opći ciljevi projekta

Opći ciljevi projekta bili su:

  • povećanje i poboljšanje iskorištavanja drva niske kvalitete u energetske svrhe;
  • povećanje gospodarskog rasta i povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, koja pridonose promicanju prekogranične poslovne suradnje u području korištenja biomase.

S novim radnim mjestima, socijalnom kohezijom i smanjivanjem emigracije iz ruralnih područja pridonijeti lokalnoj zajednici, nadalje s povećanjem korištenja biomase poboljšati energetsku sigurnost, neovisnosti i samodostatnost lokalnog stanovništva.

BioHeathLocal
Specifični prekogranični ciljevi

Specifični prekogranični ciljevi bili su: konkretna tehnička i stručna podrška za 12 izabranih lokalnih zajednica u Sloveniji i Hrvatskoj za uspostavu proizvodnih lanaca; priprema poduzetničke dokumentacije za 4 primjera za grijanje javnih zgrada; stručna i tehnička podrška poslovnim inicijativama lokalnih zajednica; detaljna analiza potencijala drva koje se koristi za energetske potrebe na obje strane granice; detaljna analiza postojećih proizvodnih lanaca i trenutne uporabe drvne biomase; osnivanje proizvodnih lanaca za opskrbu i korištenje drvne biomase; izrada studije izvodljivosti biomase logističkih centara i ugovaranje energetskih usluga u odabranim zajednicama; povećanje informiranosti, znanja i obrazovanja privatnih vlasnika šuma i poduzetnika o mogućnostima korištenja šumske biomase, s posebnim naglaskom na modernim i učinkovitim tehnologijama i modelima na tržištu i mehanizmima uspostavljenim u razvijenim članicama EU; razvoj tržišta za trgovanje šumskom biomasom i biomasom brzorastućih nasada preko granice.