Skip links

ForestFlow

Obnova infrastrukture za obranu od poplava i uspostava prekograničnog sustava za zaštitu ljudi i prirodnih dobara od poplava

Financiran sredstvima

IPA Prekogranični program
Hrvatska – Srbija 2007. – 2013.

Ukupna vrijednost projekta

1.406.768 €

Vrijednost projekta za Hrvatske šume

366.993 €
Proveden!

Trajanje projekta

13.08.2016. – 12.08.2018.

Korisnik projekta

Hrvatske šume d.o.o.

Partneri
  • JP „Vojvodinašume“
  • Hrvatske vode
  • JVP „Vode Vojvodine“
  • Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO)
  • Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (ILFE)
Područje provedbe projekta

Hrvatska:
Vukovarsko – srijemska županija

Srbija:
Sremski okrug

FORESTFLOW
Stranice projekta
Ciljevi projekta

Obnavljanje oštećenog područja šumskog bazena Spačva-Bosut, kao i uspostava prekograničnog sustava prevencije i zaštite od poplava te izrada akcijskog plana za buduću prekograničnu suradnju u zaštiti prirode, okoliša i ljudi od poplava.

Pritom će se obnoviti populacija divljači i izgraditi popratni sadržaj za reintrodukciju divljači čime se osigurava očuvanje biološke raznolikosti u mjestima visoke ekološke i krajobrazne vrijednosti.