Skip links
ljudi stoje na konferenciji

Održana završna konferencija EU projekta ForestFlow

U Vinkovcima je u utorak 29. svibnja 2018. održana završna konferencija projekta ForestFlow – Obnova infrastrukture za obranu od poplava i uspostava prekograničnog sustava za zaštitu ljudi i prirodnih dobara od poplava. Projekt ForestFlow ukupne vrijednosti 1.406.767,66 eura sufinanciran je iz IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija za programsko razdoblje 2007.-2013. a riječ je o zajedničkom prekograničnom projektu hrvatskih i srpskih institucija zaduženih za upravljanje šumama (vodeći partneri Hrvatske šume d.o.o. i JP „Vojvodinašume“), upravljanje vodama i zaštitom od poplava (Hrvatske vode i JVP „Vode Vojvodine“) te institucija nadležnih za podizanje svijesti o poplavama i zaštiti od poplava (Institut za razvoj međunarodne odnose (IRMO) te Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (ILFE). Projekt je započeo 13. kolovoza 2016. i traje do 12. kolovoza 2018. do kada će se obaviti sve projektom predviđene aktivnosti.

Projekt ForestFlow pokrenut je zbog poplava koje su se dogodile u Hrvatskoj i Srbiji u svibnju 2014. godine. Budući da prirodni vodotoci i postojeći odvodni sustavi nisu imali sposobnost prenijeti višak vode, posljedice obilnih kiša bile su razorne te još uvijek imaju utjecaj na gospodarstvo, okoliš i ljude u poplavljenom području.

Kako u poplavama nisu ugroženi samo ljudi već i životinje, u sklopu projekta reintroducirano je s obje strane ukupno 76 grla jelenske divljači koja su u međuvremenu već dobila pomladak što govori o uspješnoj reintrodukciji te uspješno odrađenom poslu za vrijeme projekta.

ForestFlow
ForestFlow
FORESTFLOW