Skip links

Nature No1

Priroda je prva i dragocjena – prekogranična suradnja na jačanju prirodnih šumskih resursa

Financiran sredstvima

IPA
Program Prekogranične suradnje Mađarska Hrvatska

Ukupna vrijednost projekta

552.028 €

Vrijednost projekta za Hrvatske šume

273.990 €
Proveden!

Trajanje projekta

01.07.2011. – 31.10.2012.

Korisnik projekta

Hrvatske šume d.o.o.

Partneri
  • SMETE (Mađarska)
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko – podravske županije
Područje provedbe projekta

Hrvatska:
Virovitičko – podravska županija

Mađarska:
Somogy

Ciljevi projekta

Jačanje regionalne prednosti prirode u prekograničnom području za njihov održivi razvoj u svrhu stvaranja preduvjeta za inovativno regionalno dobro zelenog gospodarstva.

Specifični ciljevi
  1. poboljšati vrijednost krajobraza arboretuma Lisičine revitalizacijom postrojenja i rekonstrukcijom infrastrukture
  2. poboljšati krajolik na području prirode u HU rekonstrukcijom povijesne kuće Studinka šume i okolne infrastrukture-ceste i parka životinja
  3. prijenos znanja i dijeljenje iskustva kroz radionice.
NatureNo1