Skip links

UŠP Bjelovar

Uprava šuma Podružnica Bjelovar sastoji se od 13 šumarija i jedne radne jedinice

Matošev trg 1
43000 Bjelovar

tel: 043/ 647 111
fax: 043/ 647 188

Radno vrijeme: od 7 do 15 h
Voditelj uprave: Ivan Cug

email lokacija

Šumarije

Šumarija Bjelovar

Bjelovar, J. Haulika 23a
tel: 043/ 247 610
fax: 043/ 241 719

email lokacija

Šumarija Čazma

Čazma, M. Novačića 48
tel: 043/ 771 086
fax: 043/ 227 241

email lokacija

Šumarija Daruvar

Daruvar, P. Zrinskog 1
tel: 043/ 331 035
fax: 043/ 331 034

email lokacija

Šumarija Đulovac

Đulovac, Domobranska 22
tel: 043/ 382 004

email lokacija

Šumarija Garešnica

Garešnica, P. Svačića 7
tel: 043/ 531 622
fax: 043/ 531 084

email lokacija

Šumarija Grubišno Polje

Grubišno Polje, I. N. Jemeršića 12
tel: 043/ 485 043
fax: 043/ 485 003

email lokacija

Šumarija Ivanska

Ivanska, Trg Kralja Tomislava 4
tel: 043/ 887 032
fax: 043/ 227 513

email lokacija

Šumarija Lipik

Lipik, M. Gupca 103
tel: 034/ 421 137
fax: 034/ 421 395

email lokacija

Šumarija Pakrac

Pakrac, Ulica križnog puta 20
tel: 034/ 411 083
fax: 034/ 412 203

email lokacija

Šumarija Sirač

Sirač, S. Radića 45
tel: 043/ 322 113
fax: 043/ 322 110

email lokacija

Šumarija Velika Pisanica

Velika Pisanica, Hrvatskih mučenika 148
tel: 043/ 883 056
fax: 043/ 883 057

email lokacija

Šumarija Veliki Grđevac

Veliki Grđevac, Trg M. Lovraka 1
tel: 043/ 443 040
fax: 043/ 443 047

email lokacija

Šumarija Vrbovec

Vrbovec, Kolodvorska 26
tel: 01/ 279 11 27
fax: 01/ 279 22 85

email lokacija

Radna jedinica

RJ Prijevoz, mehanizacija i graditeljstvo

Bjelovar, Slavonska cesta 5
tel: 043/ 241 777
fax: 043/ 242 090

email lokacija

Rasadničarstvo Bjelovar

tel: 385 (0)98 447 351

posjeti

Karta