Skip links

UŠP Ogulin

Uprava šuma Podružnica Ogulin sastoji se od 5 šumarija i dvije radne jedinice

B. Frankopana 12
47300 Ogulin

tel: 047/ 843 666
fax: 047/ 842 660

Radno vrijeme: od 7 do 15 h
Voditelj uprave: Dragan Rudančić

email lokacija

Šumarije

Šumarija Drežnica

Drežnica, Centar 9
tel: 047/ 566 140
fax: 047/ 566 140

email lokacija

Šumarija Jasenak

Jasenak, Jasenak 18
tel: 047/ 562 114
fax: 047/ 562 115

email lokacija

Šumarija Josipdol

Josipdol, Karlovačka 8
tel: 047/ 581 136
fax: 047/ 581 106

email lokacija

Šumarija Ogulin

Ogulin, B. Frankopana 15
tel: 047/ 522 222
fax: 047/ 522 222

email lokacija

Šumarija Saborsko Plaški

Plaški, Slave Raškaj 1
tel: 047/ 573 114
fax: 047/ 574 162

email lokacija

Radna jednica

RJ Mehanizacija, graditeljstvo i prijevoz

Proce 141
tel: 047/ 522 155
fax: 047/ 522 628

email lokacija

RJ Rasadnik Oštarije

Graba 141
Oštarije

lokacija posjeti

Karta