Skip links

Rasadnik Gajić

Rasadnik Gajić 7,50 ha

Temeljem upisa u dobavljače šumskog reprodukcijskog materijala rasadnik ima:

  • Pravo uzgoja šumskog sadnog materijala
  • Pravo dorade šumskog reprodukcijskog materijala
  • Pravo skladištenja i čuvanja šumskog reprodukcijskog materijala za potrebe vlastitog uzgoja sadnog materijala na površini od 72 m² na otvorenom prostoru i u zatvorenom skladištu.

 

Rasadnik „Gajić“ smješten je na izlazu iz Našica, prema Kutjevu i Slavonskom Brodu uz cestu D53, u selu Zoljan.

Prve zapise o rasadniku nalazimo u gospodarskoj osnovi „Krndija našička“ za razdoblje 1963 – 1982 , te u knjizi proizvodnje sadnog materijala od 1963.godine (kasnije definiran Pravilnikom o obliku i načinu vođenja proizvođača i obrascima za vođenje evidencije sadnog materijala NN 5/1969., i zadržao se dok rasadnik nije stavljen u mirovanje).

Rasadnik je evidentiran kao odsjek 5b u površini od 3,93 hektara. U opisu je navedeno; teren ravan, tlo ilovasto, svježe, osnovan na lošem poljoprivrednom R.

Uz njega se na istoj gospodarskoj jedinici spominje i rasadnik u šumskom predjelu Crna klada 38d. Površina toga rasadnika je 0,54 hektara. U opisu je navedeno; rasadnik šumski, sa raznim biljkama dobre kvalitete,  tlo duboka svježa humozna- ilovača. Rasadnik je očito bio u kategoriji privremenih jer se u narednom važenju osnove, u istom odsjeku spominje tek kao grupa mlade smreke na bivšem rasadniku, stara cca 12 godina.

U razdoblju osnove 1985. – 1994. u ROŠ-a „Slavonske šume“ u PJ šumarija Našice rasadnik „Gajić“ je evidentiran kao odsjek 15r, površine 7,50 ha.

Rasadnik Gajić

U trenutno važećoj Osnovi gospodarenja „Krndija Našička“ 2015 – 2024. rasadnik je evidentiran kao odsjek 5r površine 8,38 ha na nadmorskoj visini 128 -130m.

Unutar rasadnika je izgrađen akumulacijski bazen veličine 35 x 46 m, kapaciteta 3500 mᶟ vode. Za potrebe navodnjavanja korišten je pokretni sustav aluminijskih cijevi proizvodnje Agrostroj iz Ljubljanje, koji je zadovoljavao tek dio potreba za navodnjavanjem.

Uz bazen su izgrađene lijehe ( šest komada veličine 12 x 2 metra ) za sijalište,  u kojima su se uglavnom uzgajale sadnice četinjača. Za potrebe obrade zemljišta, podrezivanja korijena, zaštite biljaka protiv štetnika i bolesti, koristio se traktor iz privlačenja drvnih sortimenata na pomoćna stovarišta.

Za rasadničku proizvodnju bio je zadužen revirnik s revira koji je graničio s rasadnikom i jednog stalnog raspoređenog šumarskog tehničara kao poslovođu.

Veći dio poslova obavljao se ručno ( pljevljenje, okopavanje, vađenje i klasiranje sadnica ), djelom vlastitim radnicima a većinom s radnicima iz susjednog sela, zaposlenih preko agencija za povremene poslove ili prije kao tkz. GPO. U Rasadniku su se proizvodile sadnice golog korijena.

Rasadnik je ograđen gotovo u cijelosti. Ograda je podignuta 1990., danas je potrebno u dužini od oko 350 metara uz vodotok sa sjeverne strane rasadnika( k.č. broj 930 i 931 ), obnoviti oštećenja na više mjesta u šumskom dijelu ( k.č. broj 936, 93, 938/1, 938/3, 938/4 ), te potpuno očistiti od obrasle vegetacije u preostalom dijelu.

U UŠP Našice u neobrasle proizvodne površine ubrojeno je 744,31 ha od čega na rasadnike otpada 18,95 ha. Sastojine niskog uzgojnog oblika (uređajni razred panjača ), od ukupne površine, zauzima 2302,48 ha.

Prema rješenju o upisu H.Š. d.o.o. u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala iz 2012. godine, u UŠP Našice registrirana su tri rasadnika; Bobrova, Gajić i Lanik, ukupne površine 18,95 ha.

U radovima Hrvatskog šumarskog instituta 2009.godine u znanstvenom članku „Rasadnička proizvodnja i važnost šumskog reprodukcijskog materijala u RH“, za UŠP Našice se navodi pet rasadnika; „Gajić“ u Našicama, „Duboka Dol“ u Slatini, „Lisičine“ u Voćinu, „Lanik“ u Donjem Miholjcu, „Bobrovac“ u Slatini.

Pregled proizvodnje

Pregled proizvodnje od 1963.god. ukazuje na dugu povijest uzgoja četinjača i listača, s godišnjim prosjekom preko 500.000 komada.

Rasadnici su stavljeni u stanje mirovanja 2014. godine. Cilj nam je godišnjom proizvodnjom dosegnuti nekadašnji veliki kapacitet rasadnika koji su bili dugo u stanju mirovanja.

Razlog za to je mogućnost isporuke šumskih sadnica, kako za potrebe naše uprave šuma podružnice Našice, tako i za potrebe drugih Uprava šuma, a isto tako za potrebe privatnih šumoposjednika koji gravitiraju Upravi šuma Podružnici Našice i čija je potreba za sadnicama iz godine u godinu veća, uslijed velikih klimatskih promjena kojih smo svjedoci. S tom namjerom RJ Rasadnik Našice je ustrojena 2019. godine.

Buduće gospodarenje

U kontinentalnim rasadnicima udio sadnica obloženoga korijenskog sustava nije veći od 5 posto ukupne proizvodnje. Inače, kontejnerske sadnice listača sudjeluju prosječno s oko 2 posto u ukupno proizvedenim sadnicama listača. Prednosti kontejnerske sadnice u odnosu na klasičnu: veći postotak preživljavanja, šok presadnje je manji, a time je početni rast na terenu brži, produženje perioda proljetne i ranije započinjanje jesenske sadnje, pošumljavanje i sanacije degradiranih terena,  proizvodnja i sadnja mogu se mehanizirati i na taj način smanjiti ukupne troškove, treba manji broj ljudi pri sadnji. Samo su neke od prednosti zbog kojih se odlučujemo za kontejnersku proizvodnju sadnica listača u rasadniku Gajić.

Budućim investicijama se namjerava Rasadnik Gajić zbog loše kvalitete tla pretvoriti u suvremeni rasadnik kontejnerske proizvodnje, baziran na najnovijim svjetskim spoznajama i tehnologijama dobivanja kvalitetnih sadnica listača. Nekad nadaleko poznat rasadnik velikog kapaciteta, koji unutar sebe ima i prvu klonsku sjemensku plantažu hrasta lužnjaka u Hrvatskoj, trebao bi postati primjer suvremene kontejnerske proizvodnje sadnica. Rasadnik je trenutno u završnoj fazi rekonstrukcije izgradnje kontejnerišta i sustava za navodnjavanje tako da bi na jesen 2022.godine bili spremni za početak proizvodnje šumskih sadnica u kontejnerima.