Skip links

Interreg projektom Hrvatskih šuma Hidden landscapes revitalizira se zaštićena prirodna i kulturna baština Baranje

Cilj Interreg projekta prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske, Hidden landscapes, je unaprijediti i obogatiti turističku ponudu u mađarsko-hrvatskom pograničnom području razvijanjem nove eko-turističke ponude u zaštićenoj prirodnoj i kulturnoj baštini Baranje. Krajem svibnja potpisan je Ugovor o sufinanciranju, a provedba projekta počela je sa pripremnim aktivnostima 1.1.2021.godine, s planiranim završetkom 31.12.2022.

U projekt su uključena 4 zaštićena područja sa fokusom na njihove manje poznate lokalitete i zanimljivosti – Park prirode Kopački rit, Biljska stepa – spomenik prirode i naselje Zlatna Greda u Hrvatskoj te planina Mecsek u Mađarskoj. Nositelj projekta je Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek uz partnere Hrvatske šume d.o.o., Nacionalni park Dunav Drava iz Mađarske i Općina Bilje.

Za istaknuti je da je to financijski jedan od značajnijih projekata odobrenih u sklopu drugog poziva regionalne suradnje Hrvatske i Mađarske. Ukupna vrijednost projekta je 1,7 milijuna eura od čega je 85% iz EU sredstava i 15 % iz vlastitih sredstava dionika. Vrijednost dijela projekta za aktivnosti Hrvatskih šuma iznosi 540 tisuća eura od kojih je iz EU fondova osigurano 459 tisuća eura, a vlastito financiranje će biti 81 tisuća eura. Hrvatske šume će u svojem dijelu projekta imati 4 opsežne projektne aktivnosti na 3 lokacije. U Lovačkoj kući Zlatna Greda uspostaviti će se edukacijski centar za učenje o fenomenu poplavnih šuma i autohtonoj flori i fauni, uređena pješačka staza, postavljeni drveni paviljon za učionicu na otvorenom, dječje igralište s drvenim i edukativnim elementima i informativne ploče.

Sama pustara Zlatna Greda revitalizirati će se izgradnjom šetnica i postavljanjem solarnih svjetiljki, uređenjem pristupnih puteva, postavljanjem  edukativnih ploča o povijesti pustara i prirodnom okruženju, nadstrešnica, odmorišta s klupama i sl.. Zelena infrastruktura sanirati će se uklanjanjem suhih, bolesnih i opasnih stabala te se zasaditi prikladne autohtone biljne vrste. U projekt je uključena i nabava potrebne mehanizacije i alata za održavanje uređenih površina. Na sjevernom ulazu u Park prirode Kopački rit urediti će se „staza divljine Gušćara“ za promatranje divljih životinja i edukaciju, urediti drveni most i odmorišta. Nositelj projekta, udruga Zeleni Osijek te partneri općina Bilje i prekogranični partneri će se u svojim projektnim aktivnostima posvetiti uspostavi i uređenju turističko-edukativne infrastrukture na lokaciji Biljske stepe, opremanju centra za posjetitelje na Dravi u Osijeku, dok će se na području Nacionalnog parka Dunav-Drava u Mađarskoj ulaganja odnositi na unaprjeđenje posjetiteljskog centra Tettye i Arboretuma u gradu Pečuhu.

Od strane Hrvatskih šuma, UŠP Osijek, voditeljica projekta je Mirjana Polimac uz podršku Službe za projekte sufinancirane sredstvima EU fondova i međunarodne projekte.

Dio provedbenih projektnih aktivnosti je već odrađen, poput ugovaranja vanjske ekspertize, nabave strojeva i opreme, ugovaranje usluga i sl. dok je za drugi dio aktivnosti u planu raspisivanje preostalih postupaka javne nabave. Kompleksan projekt Hidden landscapes usmjeren je na razvijanje održivog korištenja postojećih prirodnih i kulturnih resursa kroz nove turističke i edukativne sadržaje. Iz tog je razloga jedna od značajnih aktivnosti projekta koju provode Hrvatske šume izrada cjelovitog plana upravljanja posjetiteljima. Aktivnosti koje će uređenje i opremanje prostora omogućiti, povećati će vrijednost cijelog područja i broj posjetitelja te će se kroz ostvarene prihode osigurati samoodrživost ovog lokaliteta. Rad na ovakvim projektima doprinos je životu stanovnika u ruralnim predjelima, temeljem proširenja sadržaja i dodatne valorizacije agrarne, šumske, šumarske i kulturne baštine Baranje.