Skip links

Author: Mirko Radić

Javni poziv za prijem pripravnika

Na temelju članka 19. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću broj OU-32/2021-2, te Odluke Uprave Društva, KLASA: DIR/22-01/4095, URBROJ: 00-07-03/01-23-01 od 11. svibnja 2023.