Skip links
Urbana šuma Grmošćica

MTB utrka na Grmoščici

U sklopu Interreg projekta URBforDAN, projektni partneri Hrvatske šume d.o.o. i grad Zagreb, odnosno Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo u nedjelju 9. svibnja 2021. organiziraju MTB Enduro biciklističku utrku u razdoblju od 11 do 14 sati.

Riječ je o rekreativnoj utrci organiziranoj na području urbane šume Grmoščica gdje je u sklopu navedenog projekta izgrađene tri biciklističke staze različitih dužina i težina.

Prijave su moguće do petka, 7. svibnja 2021. godine do 12:00 sati.

URBforDan logo
MTB utrka na Grmoščici