Skip links

Tag: Urbano šumarstvo

Pazin dobio prekrasnu poučnu stazu

Hrvatske šume nastavile su sredstvima EU graditi poučne staze koje za svrhu imaju edukaciju građana svih uzrasta o važnostima očuvanja šuma pravilnim gospodarenjem cijeloga prostora.
Urbana šuma Grmošćica

MTB utrka na Grmoščici

U sklopu Interreg projekta URBforDAN, projektni partneri Hrvatske šume d.o.o. i grad Zagreb, odnosno Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo u nedjelju 9. svibnja 2021.