Skip links
Urbana šuma Grmošćica

Na Grmoščici sniman film o projektu URBforDAN

U četvrtak 1. listopada, na zagrebačkoj Grmoščici započelo je snimanje promotivnog filma za potrebe projekta URBforDAN kojeg provodi Grad Zagreb u suradnji s Hrvatskim šumama. Projekt koji za cilj ima revitalizaciju urbanih šuma kako bi postale zanimljivije i sigurnije za građanstvo tako dolazi u završnu fazu. Film prati korisnike prostora poput biciklista koji treniraju na prostoru Grmoščice ili predstavnika udruge građana Kustošije koji priča o povijesti Grmoščice.

Zbog sigurnosti korisnika park šume a pogotovo prostora Vidikovca gdje se ljudi zadržavaju zbog prelijepe panorame i pogleda na grad snimljeni su radnici penjači koji uklanjaju opasne grane iznad zelene učionice te radnike Hrvatskih šuma, RJ za urbano šumarstvo koji uređuju poučne staze i njeguju mlade biljke koje će jednoga dana postati velika stabla. Neizostavan dio radova u sklopu ovog projekta i općenito urbanog šumarstva su i hortikulturni radovi te je snimljen dio postavljana drvenih stepenica na poučnoj stazi kroz šumu.

Za sprečavanje bilo kakvih nedozvoljenih radnji a i svakodnevno motrenje, zadužen je čuvar park šume koji je kratko opisao svoja zaduženja i ulogu, kao i revirnica koja je kratko odgovarala na postavljena pitanja snimatelja u vezi park šume Grmoščica i općenito urbanim šumama. Park šuma Grmoščica je većim dijelom prirodna, autohtona šuma hrasta kitnjaka i obične bukve s naznakama klasične, gospodarske šume stoga je i želja bila prikazati rad na njezi pomladka I važnosti smjernica gospodarenja u park šumama.

Važno je za naglasiti kako svih sedam gradova sudionika projekta URBforDAN snimaju promotivne filmove na svojim projektnim područjima te će se kadrovi iz svakog pojedinačnog filma montirati u zasebni 12-minutni film koji će predstavljati suradnju među gradovima sudionicima projekta. Produkciju filma radi produkcijska kuća Ratio video produkcija a redatelj je Dino Senčar.

URBforDan logo
Urbana šuma Grmošćica