Skip links

Održan prvi projektni sastanak Dinara back to LIFE

Iznimno smo ponosni i radosni što je službeno započeo još jedan LIFE projekt u Hrvatskoj, te prvi u Hrvatskim šumama. Projekt je stvoren zajedničkim, partnerskim snagama udruge Biom sa Sveučilištem u Zagrebu Agronomski fakultet, Hrvatskim šumama d.o.o. te LAG-om Cetinska krajina.

Na prvom službenom sastanku projektnih partnera cilj je bio upoznati sve članove projektnog tima, predstaviti ciljeve i aktivnosti u prvoj fazi projekta, ali i najaviti nadolazeće. Svaki partner je prezentirao svoj udio u projektu s naglaskom na identifikaciju ključnih faktora unutar projektnog područja. Osim službenog dijela u prostorijama udruge BIOM, projektni tim je obišao i dio projektnog područja. Ispred Hrvatskih šuma, na sastanku su bili Zoran Šunjić koordinator na projektu i Damir Jukić Bračulj stručni suradnik u proizvodnji UŠP Split.

Kroz Dinara back to LIFE stručnjaci žele doprinijeti stvaranju povoljnog statusa ciljanih tipova staništa i vrsta, izraditi smjernice za upravljanje travnjacima i njihovim održivim korištenjem, umanjiti negativne utjecaje požara, pružiti podršku lokalnom stanovništvu za razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti ali i promovirati instrumente EU za zaštitu prirode.

Ukupno trajanje projekta je tri godine i sedam mjeseci, a aktivnosti će se provoditi na području Knina, Sinja, Trilja, Vrlike, te općina Civljane, Hrvace, Kijevo i Otok. Važno je naglasiti kako je projektno područje dio Natura 2000, ekološke mreže područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije.

DINARA back to LIFE