Skip links

EU projekti Hrvatskih šuma predstavljeni na simpoziju Kopački rit jučer, danas, sutra

Na dvodnevnom 11. simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit jučer, danas, sutra, 29. i 30. rujna 2022. sudjelovala je Služba za projekte sufinancirane sredstvima EU fondova i međunarodne projekte. U posterskoj sekciji simpozija predstavljene su aktivnosti tri strateška projekta. Projekt Naturavita predstavljen je posterskim priopćenjem pod naslovom „Zaštita sadnica od divljači na projektnom području Naturavita“, projekt Ecomanager predstavljen je posterom „Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom za područje Parka prirode Kopački rit kroz projekt Ecomanager“, te je Karlovac Karst predstavljen posterom „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije“ na kojem su prikazani ciljevi i do sada ostvareni rezultati projekta.

Simpozij već jedanaestu godinu organizira JU „Park prirode Kopački rit“, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, Odjel za biologiju, Odjel za kemiju Sveučilišta J.J. Strossmayera, a ove godine se u organizaciju uključio i Ekonomski fakultet Osijek koji je ujedno bio i domaćim simpozija.

Svih 11 godina pokrovitelj simpozija je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Osječko-baranjska županija i Privredna banka Zagreb d.d. koji su prepoznali značenje simpozija za društvenu zajednicu.

Međunarodnu potporu organizaciji simpozija dale su dvije međunarodne udruge: Mreža zaštićenih područja uz rijeku Dunav (The Danube River Network of Protected Areas, DANUBEPARKS) i Balkanska okolišna udruga (The Balkan Environmental Association, B.EN.A).

Simpozij je donio 68 izlaganja, 23 usmena i 45 posterskih. Iako je naslovom tematski usmjeren na bioraznolikost, ekologiju i očuvanje prirode, također promiče i širi multidisciplinarni pristup u obradi tema iz raznih područja na širem prostoru Hrvatske.