Skip links

Hrvatske šume bile su srebrni sponzor konferencije Okolišne promjene i Europski zeleni plan

U Vodicama je od 14. do 17. rujna 2022. u hotelu Olympia održana europska i regionalna konferencija Okolišne procjene i Europski zeleni plan ’22, pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Konferenciju je organizirala Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša u partnerstvu s renomiranim međunarodnim, i lokalnim partnerima iz financijskog, poslovnog, znanstvenog i neprofitnog sektora.

Na konferenciji su ispred Hrvatskih šuma sudjelovali Igor Fazekaš, član Uprave, Jasna Molc, rukovoditeljica Službe za ekologiju i Irena Franjić, stručna suradnica za komunikacije.

Naglasak konferencije bio je na bitnim pitanjima putem kojih se dionici izravno uključuju u provođenje Europskog zelenog plana i postizanja njegovih predviđenih ciljeva, a to je Uredba o taksonomiji koja daje financijski okvir za pripremu investicijskih prijedloga (projekata i programa) u uskoj sprezi sa postupcima zaštite okoliša.

Održivo financiranje bi u konačnici trebalo dovesti do dugoročnog povećanja ulaganja u održive ekonomske aktivnosti i projekte. Iz tog razloga ulaganja financijskog sektora treba preusmjeriti na ulaganja prema održivim tehnikama i tehnologijama, aktivnostima održivog dugoročnog razvoja uz doprinos nisko ugljičnih te na klimatske promjene otpornih gospodarstava. Na dvodnevnim panelima konferencije preko 300 sudionika informiralo se o provedbi Uredbe o taksonomiji i principu “Ne nanositi značajnu štetu” uz ugledne predavače i paneliste iz Europske investicijske banke, kao i drugih renomiranih europskih i domaćih institucija, ministarstava – pokrovitelja i poslovnog sektora.

Na panelu pod nazivom Natura 2000 spominjali su se u izlaganju moderatora prof.dr.sc Ivana Martinića projekti Hrvatskih šuma sufinancirani sredstvima EU fondova. Tako je ukratko predstavljen projekt Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko – dravskoj regiji – Naturavita, kao jedan od najvećih projekata zaštite prirode koji se u cjelosti provodi u zaštićenim područjima PP Kopački rit i Regionalnom parku Mura – Drava.

Osim toga predstavljen je i projekt Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager“ s naglaskom da će 167 šumskogospdarskih planova izrađenih u sklopu projekta Ecomanager sadržavati sve elemente propisane Zakonom o zaštiti prirode u kojeg su ugrađene obveze iz Direktive o staništima i Direktive o pticama, te će na taj način predstavljati sektorske Natura 2000 planove upravljanja za šumski dio Natura 2000 područja.

Zaključak konferencije je da će ostvarenje Europskog zelenog plana biti vrlo težak zadatak, u čemu će okolišni postupci svakako igrati važnu ulogu, pogotovo ako, kao društvo složno u ostvarenju zajedničkih ciljeva, uspijemo dosegnuti kritičnu razinu povjerenja i razumijevanja među svim uključenim dionicima.