Skip links

Oak protection novi je projekt u kojem sudjeluju Hrvatske šume

U srijedu 13. prosinca u mađarskom gradu Pečuhu održana je početna konferencija projekta Protection of English oak in cross-border area (Oak protection) ili Zaštita hrasta lužnjaka u prekograničnom području (Zaštita hrasta), još jedan projekt u nizu u kojem sudjeluju Hrvatske šume a koji se financira EU sredstvima. Nositelj projekta je mađarska šumarska tvrtka Mecsekerdő Zrt. Dok Hrvatske šume d.o.o., UŠP Našice sudjeluju kao partner. Riječ je o projektu koji za cilj ima zaštitu prirodnih lužnjakovih šuma kroz procese potrajnog gospodarenja uspostavljanjem mjernih stanica koje će davati egzaktne podatke potrebne kako bi se očuvala prirodna hrastova šuma s obje strane granice. Kako bi to ostvarili, s obje strane granice postavit će se sustav mjernih stanica podzemnih voda koji će biti digitaliziran. Analizirajući invazivne vrste i druge ugroze uz podatke o podzemnim vodama, šumarski stručnjaci dobit će bolji uvid u prirodne i klimatske faktore te će sukladno tomu moći povući i konkretnije poteze na terenu kojima će se štititi prirodni fenomen autohtonih šuma. Za provedbu projekta ukupno je odobreno 638.664,62 eura od kojih EU fond …… sudjeluje s 542.847,92 eura (85 %). Upravi šuma Našice pripada 231.028,37 eura dok mađarskim partnerima pripada 407.616,25 eura.

U uvodnome govoru, Tamas Kocsis rukovoditelj službe razvoja tvrtke Mecsekerdő Zrt. najavio je govornike i projekte u kojima će u narednom razdoblju sudjelovati tvrtka Mecsekerdő s partnerima iz Hrvatskih šuma.

Program menadžerica iz odjela prekogranične suradnje Mađarska –Hrvatska Andrea Kakas predstavila je brojkama dosadašnju suradnju između dviju zemalja s posebnim naglaskom na trenutno financijsko razdoblje 2014-2020 pozvavši pri tome nove potencijalne partnere na suradnju u drugom pozivu koji će uskoro biti objavljen.

Milan Kiss, stručni suradnik za razvoj predstavio je prisutnima ciljeve i aktivnosti vezane za projekt Oak protection dok je Endre Burian rukovoditelj odsjeka za šumarstvo i zaštitu prirode predstavio profesionalne aspekte opravdanosti projekta te probleme i izazove u upravljanju šumama koje se dotiču ovoga projekta.

Projekt s hrvatske strane predstavila je Nataša Rap, rukovoditeljica Odjela za ekologiju UŠP Našice navevši prilikom izlaganja kako je na prostoru našičke uprave čak 90 % šuma prirodnog porijekla no zbog meliorativnih zahvata u poljoprivredi, došlo je do poremećaja prirodnih tokova voda što ugrožava sastojine hrasta lužnjaka na području od preko 20.000 ha. Stoga postoji potreba za boljim sustavom i modernizacijom motrenja podzemnih voda koji će se ostvariti pomoću digitaliziranih piezometara.

Prisutnima se obratio i Sabolcs Zavocsky, direktor Nacionalnog parka Dunav – Drava koji je predstavio ciljeve i aspekte zaštite prirode u Dravskoj nizini.

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska
Interreg logo