Skip links

Održana prezentacija Red Faith u Zlatnoj gredi

Dana 19. lipnja 2018. godine u prostorijama lovačkog doma Zlatna greda, UŠP Osijek, održana je uvodna prezentacija ekspertnog tima zadruge Granum Salis, zadužene za provedbu monitoringa šuma, obradu podataka i edukaciju pri projektu Red Faith.

Prezentaciji su nazočili članovi spomenutog ekspertnog tima, na čelu sa profesorima Olegom Antonićem i Branimirom K. Hackenbergom, predstavnici poduzeća Geosustavi d.o.o. kao i predstavnici Hrvatskih šuma d.o.o.. Profesor Antonić izvršio je kratki presjek dosadašnjih Projekata Zadruge, upotrebljavanih tehnologija i postignutih rezultata.

Da ne bude sve u teoriji pobrinuo se pilot Boris Vetma, Geosustavi d.o.o., koji je prikazao praktičnu primjenu bespilotnog sustava WingtraOne kao i daljnju obradu snimljenih podataka te benefite koji takav način rada donosi. Po završetku službenog dijela kolega Alan Novkinić, UŠP Koprivnica, ovjekovječio je ovaj događaj fotografijom prisutnih iz zraka.

RED FAITH
Interreg logo
Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska